Header Ads

Lời dịch bài hát Yesterday Once More - The Carpenters

Nghe Yesterday Once More của The Carpenters thật khiến cho người ta bồi hồi và xao xuyến. Nó gợi lại chúng ta về những hồi ức tuổi thơ, những kỷ niệm đẹp đã rời xa. Một chút buồn, một chút luyến tiếc.


Lời dịch

Yesterday Once More
Ngày Hôm Qua Trở Lại

When I was young
Thuở còn bé thơ
I'd listen to the radio
Tôi hay nghe rađiô
Waitin' for my favorite songs
Đợi chờ những bài hát yêu thích của mình
When they played I'd sing along
Khi chúng được phát lên, tôi ngân nga theo
It made me smile.
Điều đó khiến tôi mỉm cười

Those were such happy times
Đó là khoảng thời gian thật hạnh phúc
And not so long ago
Và chẳng phải lâu lắc gì
How I wondered where they'd gone
Thế mà tôi tự hỏi chúng đi đâu mất
But they're back again
Nhưng chúng đã trờ lại đây
Just like a long lost friend
Giống như người bạn biền biệt lâu ngày
All the songs I loved so well.
Tất cả bài hát tôi yêu tha thiết

Every Sha-la-la-la
Mỗi giai điệu Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o
Still shines
Vẫn bừng sáng
Every shing-a-ling-a-ling
Mỗi giai điệu shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing's
Mà họ bắt đầu cất lên
So fine.
Thật đẹp

When they get to the part
Khi mà họ hát đến đoạn
Where he's breakin' her heart
Mà anh ấy làm tổn thương nàng
It can really make me cry
Nó thật sự có thể khiến tôi khóc
Just like before
Giống như trước đây vậy
It's yesterday once more.
Trở về ngày hôm qua một lần nữa

Lookin' back on how it was in years gone by
Nhìn lại chuyện đã xảy ra trong những tháng năm qua
And the good times that I had
Và quãng thời gian tốt đẹp mà tôi đã có
Makes today seem rather sad
Khiến ngày hôm nay dường như buồn hơn
So much has changed.
Quá nhiều đổi thay

It was songs of love that
Đó là những bài hát tình yêu
I would sing to then
Mà tôi sẽ hát mãi về sau 
And I'd memorize each word
Và tôi sẽ ghi nhớ từng câu chữ
Those old melodies
Những giai điệu cũ kĩ đó
Still sound so good to me
Nghe vẫn hay với tôi
As they melt the years away.
Như thể chúng đã quyện vào năm tháng trôi

Every Sha-la-la-la
Mỗi giai điệu Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o
Still shines
Vẫn bừng sáng
Every shing-a-ling-a-ling
Mỗi giai điệu shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing's
Mà họ bắt đầu cất lên
So fine.
Thật đẹp

All my best memories
Tất cả kỷ niệm tươi đẹp nhất
Come back clearly to me
Trở về với tôi thật rõ ràng
Some can even make me cry.
Vài cái thậm chí có thể khiến tôi khóc
Just like before
Giống như trước đây vậy
It's yesterday once more.
Trở về ngày hôm qua một lần nữa

No comments

Powered by Blogger.