Header Ads

Phân biệt aloud và loudly

Hai trạng từ aloud và loudly đôi khi khiến cho người học tiếng Anh nhầm lẫn vì cách viết na ná và nghĩa cũng na ná. Nhưng thực chất hai từ này lại không thể sử dụng thay thế cho nhau được vì chúng được dùng trong những văn cảnh khác nhau.

1. Aloud

Trạng từ aloud nghĩa là bằng một giọng lớn tiếng đủ để cho người khác nghe thấy

Ví dụ:

  • My father often read stories aloud to me when I was a kid. (Bố tôi thường đọc truyện cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ.)
  • I read the message aloud to my wife.  (Tôi đọc to tin nhắn cho vợ tôi nghe.)

2. Loudly

Trạng từ loudly nghĩa là tạo ra nhiều tiếng ồn

Ví dụ:

  • Don't talk too loudly while the baby is sleeping. (Đừng nói chuyện ồn ào trong khi đứa bé đang ngủ.)
  • The boy cried loudly in the concert. (Thằng bé khóc ầm ĩ trong buổi hoà nhạc.)

No comments

Powered by Blogger.