Header Ads

At least nghĩa là gì và cách dùng trong câu

 At least là cụm từ thông dụng trong tiếng Anh, nghĩa là ít nhất, tối thiểu. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ hết các ngữ nghĩa và cách dùng của at least trong câu. Bài viết này ra đời không gì khác chính là giúp người học tiếng Anh không còn băn khoăn về điều này nữa. Nào bây giờ bắt đầu tìm câu trả lời cho câu hỏi at least nghĩa là gì, cách dùng ra sao nhé.

At least

Bằng hoặc nhiều hơn một số lượng nào đó

Ví dụ:

  • I spend at least an hour a day learning English. (Tôi dành ít nhất một tiếng một ngày học tiếng Anh.)
  • He's stood there at least three hours. (Anh ta đã đứng ở đó ít nhất 3 tiếng rồi.)

Được dùng để chỉnh sửa hoặc giới hạn một điều được tuyên bố

Ví dụ:

  • No one complained - officially at least. (Không ai phàn nàn cả - ít nhất là một cách chính thức.)
  • I won the game. At least my friends said that. (Tôi đã thắng trò chơi. Ít nhất bạn bè tôi đã nói thế.)

Được dùng để nhấn mạnh một điểm tốt trong một trạng thái tiêu cực

Ví dụ:

  • He's poor but at least he's honest. (Anh ta nghèo nhưng ít ra anh ta thật thà.)
  • You didn't win the game but at least you did your best. (Bạn đã không thắng trò chơi nhưng ít ra bạn đã làm hết sức mình.)

Cho dù không làm gì khác hoặc không có điều gì khác là đúng

Ví dụ:

  • At least you shouldn't ignore her. (Ít ra bạn không nên phớt lờ cô ấy.)
  • At least you should tell me the truth. (Ít ra bạn nên kể cho tôi sự thật.)

No comments

Powered by Blogger.