Header Ads

Lời dịch bài hát We Don't Talk Anymore - Charlie Puth

Có mấy cặp tình nhân chia tay mà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp chứ? Cặp đôi trong bài hát We Don't Talk Anymore của Charlie Puth là một minh chứng cho điều này. Đây là bài hát dễ nhớ, dễ thuộc và sử dụng những từ vựng rất là quen thuộc, rất phù hợp cho việc luyện tiếng Anh.


Lời dịch

We Don't Talk Anymore
Chúng Không Còn Nói Chuyện Với Nhau Nữa

We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng
We don't love anymore
Chúng ta không còn yêu nhau nữa
What was all of it for?
Tất cả chuyện này là vì cái gì?
Oh, we don't talk anymore
Oh, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng

I just heard you found the one you've been looking
Anh nghe được rằng em đã tìm được người mà em mong chờ
You've been looking for
Người mà em mong chờ
I wish I would have known that wasn't me
Anh ước mình biết được rằng người đó không phải là anh
'Cause even after all this time, I still wonder
Vì dẫu sau tất cả chuyện này, anh vẫn tự hỏi 
Why I can't move on
Sao mà anh không thể nào từ bỏ
Just the way you did so easily
Như cái cách mà em dễ dàng làm vậy

Don't wanna know
Không muốn biết
Kind of dress you're wearing tonight
Loại váy nào mà em mặc tối nay
If he's holding onto you so tight
Nếu mà hắn ta ôm em thật chặt
The way I did before
Như cái cách mà anh đã làm trước đây
I overdosed
Anh lên cơn mất
Should've known your love was a game
Đáng ra nên biết tình yêu của em chỉ là trò chơi
Now I can't get you out of my brain
Giờ đây anh chẳng thể nào xoá em khỏi tâm trí mình
Oh, it's such a shame
Oh, thật hổ thẹn

That we don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng
We don't love anymore
Chúng ta không còn yêu nhau nữa
What was all of it for?
Tất cả chuyện này là vì cái gì?
Oh, we don't talk anymore
Oh, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng

I just hope you're lying next to somebody
Em chỉ mong rằng anh đang nằm kề bên ai đó
Who knows how to love you like me
Người biết cách yêu anh như em
There must be a good reason that you're gone
Chắc phải có lý do chính đáng để anh rời đi
Every now and then I think you might want me to
Đôi khi em nghĩ anh có thể muốn em
Come show up at your door
Tới xuất hiện trước cửa nhà anh
But I'm just too afraid that I'll be wrong
Nhưng em quá e sợ rằng mình sẽ lầm tưởng

Don't wanna know
Không muốn biết
If you're looking into her eyes
Liệu anh có đang nhìn vào mắt cô ta
If she's holding onto you so tight
Nếu cô ta ôm anh thật chặt
The way I did before
Như cái cách mà em đã làm trước đây
I overdosed
Em lên cơn mất
Should've known your love was a game
Đáng ra nên biết tình yêu của anh chỉ là trò chơi
Now I can't get you out of my brain
Giờ đây em chẳng thể nào xoá anh khỏi tâm trí mình
Oh, it's such a shame
Oh, thật hổ thẹn

That we don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng
We don't love anymore
Chúng ta không còn yêu nhau nữa
What was all of it for?
Tất cả chuyện này là vì cái gì?
Oh, we don't talk anymore
Oh, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng

Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng

Don't wanna know
Không muốn biết
Kind of dress you're wearing tonight
Loại váy nào mà em mặc tối nay
If he's holding onto you so tight
Nếu mà hắn ta ôm em thật chặt
The way I did before
Như cái cách mà anh đã làm trước đây
I overdosed
Anh lên cơn mất
Should've known your love was a game
Đáng ra nên biết tình yêu của em chỉ là trò chơi
Now I can't get you out of my brain
Giờ đây anh chẳng thể nào xoá em khỏi tâm trí mình
Oh, it's such a shame
Oh, thật hổ thẹn

That we don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
We don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng
We don't love anymore
Chúng ta không còn yêu nhau nữa
What was all of it for?
Tất cả chuyện này là vì cái gì?
Oh, we don't talk anymore
Oh, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
Như mà chúng ta đã từng

We don't talk anymore (don't wanna know)
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa (không muốn biết)
Kind of dress you're wearing tonight (oh)
Loại váy nào mà em mặc tối nay
If he's holding onto you so tight (oh)
Nếu mà hắn ta ôm em thật chặt
The way I did before
Như cái cách mà anh đã làm trước đây
We don't talk anymore (I overdosed)
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa (Anh lên cơn mất)
Should've known your love was a game (oh)
Đáng ra nên biết tình yêu của em chỉ là trò chơi
Now I can't get you out of my brain (whoa)
Giờ đây anh chẳng thể nào xoá em khỏi tâm trí mình
Oh, it's such a shame
Oh, thật hổ thẹn

That we don't talk anymore
Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa

No comments

Powered by Blogger.