Header Ads

Lời dịch bài hát If I Ain't Got You - Alicia Keys

Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Anh thông qua bài hát tình yêu đầy sâu lắng của nữ ca sỹ Alicia Keys. Bài hát tên là If I Ain't Got You, hy vọng các bạn sẽ yêu thích nó.


Lời dịch

If I Ain't Got You
Nếu Em Không Có Anh

Some people live for the fortune
Một số người sống vì tiền tài
Some people live just for the fame
Một số người sống chỉ vì danh tiếng
Some people live for the power, yeah
Một số người sống vì quyền lực
Some people live just to play the game
Một số người sống chỉ để chơi đùa

Some people think that the physical things
Một số người nghĩ những thứ vật chất
Define what's within
Định nghĩa điều ở bên trong
And I've been there before but that life's a bore
Và em cũng thế trước đây nhưng cuộc đời đó thật nhàm chán
So full of the superficial
Rất là ấu trĩ

Some people want it all
Một số người muốn tất cả
But I don't want nothing at all
Nhưng em chẳng muốn gì cả
If it ain't you, baby
Nếu đó không phải là anh, cưng à
If I ain't got you, baby
Nếu em không có anh, cưng à
Some people want diamond rings
Một số người muốn những chiếc nhẫn kim cương
Some just want everything
Một số muốn mọi thứ
But everything means nothing
Nhưng mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì
If I ain't got you, yeah
Nếu em không có anh

Some people search for a fountain
Một số người tìm kiếm dòng suối
That promises forever young (Ya know)
Hứa giữ mãi tuổi thanh xuân (anh biết mà)
Some people need three dozen roses
Một số người cần hàng tá đoá hoa hồng
And that's the only way to prove you love them
Và đó là cách duy nhất để chứng minh anh yêu họ

Hand me the world on a silver platter
Trao cho em cả thế giới trên chiếc đĩa bạc
And what good would it be?
Và điều đó liệu sẽ tốt chứ
With no one to share
Với việc không có ai để sẻ chia
With no one who truly cares for me
Với việc không có ai thực sự quan tâm em

Some people want it all
Một số người muốn tất cả
But I don't want nothing at all
Nhưng em không muốn gì cả
If it ain't you, baby
Nếu đó không phải là anh, cưng à
If I ain't got you, baby
Nếu em không có anh, cưng à
Some people want diamond rings
Một số người muốn những chiếc nhẫn kim cương
Some just want everything
Một số muốn mọi thứ
But everything means nothing
Nhưng mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì
If I ain't got you, you, you
Nếu em không có anh

Some people want it all
Một số người muốn tất cả
But I don't want nothing at all
Nhưng em không muốn gì cả
If it ain't you, baby
Nếu đó không phải là anh, cưng à
If I ain't got you, baby
Nếu em không có anh, cưng à
Some people want diamond rings
Một số người muốn những chiếc nhẫn kim cương
Some just want everything
Một số muốn mọi thứ
But everything means nothing
Nhưng mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì
If I ain't got you, yeah
Nếu em không có anh

If I ain't got you with me, baby
Nếu em không có anh bên cạnh, cưng à
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Said nothing in this whole wide world don't mean a thing
Chẳng có gì trong thế giới rộng lớn này không có ý nghĩa gì cả
If I ain't got you with me, baby
Nếu em không có anh bên cạnh, cưng à

Từ vựng tiếng Anh

  • Fortune /ˈfɔːtʃuːn/ (n): của cải, cơ đồ
  • Fame /feɪm/ (n): danh tiếng, tên tuổi
  • Superficial /ˌsuːpərˈfɪʃl/ (adj): hời hợt, thiển cận
  • Fountain /ˈfaʊntən/ (n): suối nước, nguồn sông
  • Platter /ˈplætər/ (n): đĩa phẳng

No comments

Powered by Blogger.