Header Ads

Lời dịch bài hát Wake Me Up - Avicii


Wake Me Up là bài hát tuyệt vời của nhà sản xuất âm nhạc đồng thời là DJ tài hoa người Thuỵ Điển Avicii. Bài hát dùng những ngôn từ tiếng Anh thông dụng và chúng được phát âm rất rõ ràng nên rất phù hợp cho việc học tiếng Anh.


Wake Me Up
Hãy Đánh Thức Tôi

Feeling my way through the darkness
Cảm nhận con đường mình thông qua bóng đêm
Guided by a beating heart
Được dẫn dắt bởi một con tim thổn thức
I can't tell where the journey will end
Tôi không thể nói hành trình này sẽ đi về đâu
But I know where to start
Nhưng tôi biết nơi để bắt đầu

They tell me I'm too young to understand
Họ nói tôi còn quá trẻ chưa trải sự đời
They say I'm caught up in a dream
Họ nói tôi bị mắc kẹt trong một giấc mơ hão huyền 
Well life will pass me by if I don't open up my eyes
Đời sẽ vụt qua nếu tôi không mở rộng tầm mắt
Well that's fine by me
Èo, tốt với tôi thôi

So wake me up when it's all over
Vậy hãy đánh thức tôi dậy khi chuyện đã xong xuôi
When I'm wiser and I'm older
Khi tôi khôn ngoan hơn và già dặn hơn
All this time I was finding myself
Còn giờ tôi đang mãi tìm kiếm chính mình
And I didn't know I was lost
Và tôi không biết mình đã lạc lối

So wake me up when it's all over
Vậy hãy đánh thức tôi dậy khi chuyện đã xong xuôi
When I'm wiser and I'm older
Khi tôi khôn ngoan hơn và già dặn hơn
All this time I was finding myself
Còn giờ tôi đang mãi tìm kiếm chính mình
And I didn't know I was lost
Và tôi không biết mình đã lạc lối

I tried carrying the weight of the world
Tôi đã thử gánh vác sức nặng của cả thế giới
But I only have two hands
Nhưng tôi chỉ có hai tay này
Hope I get the chance to travel the world
Hi vọng tôi sẽ có cơ hội chu du khắp nơi
But I don't have any plans
Nhưng tôi lại chưa có dự tính gì

Wish that I could stay forever this young
Ước gì tôi có thể giữ mãi tuổi trẻ này
Not afraid to close my eyes
Không sợ hãi phải nhắm mắt lại
Life's a game made for everyone
Đời là cuộc chơi cho tất cả mọi người
And love is the prize
Và tình yêu là giải thưởng

So wake me up when it's all over
Vậy hãy đánh thức tôi dậy khi chuyện đã xong xuôi
When I'm wiser and I'm older
Khi tôi khôn ngoan hơn và già dặn hơn
All this time I was finding myself
Còn giờ tôi đang mãi tìm kiếm chính mình
And I didn't know I was lost
Và tôi không biết mình đã lạc lối

So wake me up when it's all over
Vậy hãy đánh thức tôi dậy khi chuyện đã xong xuôi
When I'm wiser and I'm older
Khi tôi khôn ngoan hơn và già dặn hơn
All this time I was finding myself
Còn giờ tôi đang mãi tìm kiếm chính mình
And I didn't know I was lost
Và tôi không biết mình đã lạc lối

Didn't know I was lost
Không biết mình đã lạc lối
I didn't know I was lost
Tôi không biết mình đã lạc lối
I didn't know I was lost
Tôi không biết mình đã lạc lối
I didn't know (didn't know, didn't know)
Tôi không biết (không hay, không biết)

No comments

Powered by Blogger.