Header Ads

44 tính từ tiếng Anh miêu tả cảm xúc, tâm trạng

Giận dữ trong tiếng Anh là gì? Hoảng sợ trong tiếng Anh gì? Nếu bạn chưa biết nắm hết các tính từ tiếng Anh miêu tả cảm xúc, tâm trạng của con người thì bỏ qua bài viết này nhé. Nó sẽ cực kỳ hữu ích cho bạn đấy. 

 1. Amazed /əˈmeɪzd/ kinh ngạc
 2. Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ
 3. Annoyed /əˈnɔɪd/ khó chịu, bực mình
 4. Angry /ˈæŋɡri/ tức giận
 5. Anxious /ˈæŋkʃəs/ áy náy, lo âu
 6. Bored /bɔːrd/ chán
 7. Cheerful /ˈtʃɪəfl/ hớn hở, phấn khởi
 8. Confused /kənˈfjuːzd/ lúng túng, bối rối
 9. Crazy /ˈkreɪzi/ mất trí, điên dại
 10. Delighted /dɪˈlaɪtɪd/ rất hài lòng
 11. Depressed /dɪˈprest/ thất vọng, phiền muộn
 12. Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ thất vọng
 13. Ecstatic /ɪkˈstætɪk/ rất hạnh phúc
 14. Embarrassed /ɪmˈbærəst/ bối rối, ngượng
 15. Excited /ɪkˈsaɪtɪd/ hào hứng
 16. Eager /ˈiːɡər/ háo hức
 17. Frightened /ˈfraɪtnd/ hoảng sợ, khiếp đảm
 18. Frustrated /frʌˈstreɪtɪd/ nản lòng, nản chí
 19. Furious /ˈfjʊəriəs/ giận dữ, điên tiết
 20. Glad /ɡlæd/ vui vẻ
 21. Grateful /ˈɡreɪtfl/ biết ơn
 22. Guilty /ˈɡɪlti/ có tội
 23. Happy /ˈhæpi/ hạnh phúc
 24. Horrified /ˈhɒrɪfaɪd/ cực kỳ sợ hãi
 25. Irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/ tức tối, cáu tiết
 26. Lonely /ˈləʊnli/ cô đơn, cô độc
 27. Mad /mæd/ điên cuồng, mất trí
 28. Nervous /ˈnɜːrvəs/ hay bồn chồn, hay lo lắng
 29. Overjoyed /ˌəʊvərˈdʒɔɪd/ vui mừng khôn xiết
 30. Painful /ˈpeɪnfl/ đau đớn, đau khổ
 31. Pleased /pliːzd/ hài lòng
 32. Proud /praʊd/ tự hào
 33. Red-faced /ˌred ˈfeɪst/ đỏ mặt
 34. Relaxed /rɪˈlækst/ thanh thản, thoải mái
 35. Reluctant /rɪˈlʌktənt/ miễn cưỡng, bất đắc dĩ
 36. Sad /sæd/ buồn rầu
 37. Scared /skerd/ hoảng sợ
 38. Shy/ʃaɪ/ bẽn lẽn, e thẹn
 39. Stressed /strest/ căng thẳng
 40. Surprised /sərˈpraɪzd/ ngạc nhiên
 41. Tired /ˈtaɪərd/ mệt mỏi
 42. Unhappy /ʌnˈhæpi/ không vui, không hạnh phúc
 43. Upset /ˌʌpˈset/ khó chịu
 44. Worried /ˈwʌrid/ bồn chồn, lo lắng

No comments

Powered by Blogger.