Header Ads

Lời dịch bài hát Doesn't Mean Anything - Alicia Keys

Ca sỹ Alicia Keys có rất nhiều bài hát về tình yêu hay và sâu lắng. Doesn't Mean Anything là một bài hát như thế. Nào hãy cùng lắng nghe và cùng nhau học tiếng Anh thông qua bài hát này nhé.


Lời dịch và lời bài hát 

Doesn't Mean Anything
Không Ý Nghĩa Gì 

Used to dream of being a millionaire without a care
Từng mơ thành triệu phú mà không bận tâm chi
But if I'm seeing my dreams and you aren't there
Nhưng nếu em nhìn vào giấc mơ mình mà không có anh
'Cause it's over, that just won't be fair, darling
Thì hết thật rồi, chẳng công bằng chút nào, anh yêu à
Rather be a poor woman living on the street, no food to eat
Thà là người phụ nữ nghèo sống trên đường phố, không thức ăn
'Cause I don't want no pie if I have to cry
Vì em không muốn chiếc bánh nào nếu em phải khóc
'Cause it's over when you said goodbye
Vì mọi thứ đã kết thúc khi anh nói lời chia tay

All at once, I had it all
Cùng một lúc, em đã có tất cả
But it doesn't mean anything now that you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lúc này khi anh đã rời đi
From afar, seems I had it all
Từ đằng xa, dường như em đã có tất cả
But it doesn't mean anything since you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì từ khi anh rời đi

Now I see myself through different eyes, it's no surprise
Giờ đây em nhìn bản thân bằng cặp mắt khác, có gì ngạc nhiên đâu
What being alone would make you realize
Chìm vào cô đơn khiến anh nhận ra
When it's over, all in love is fair
Khi chuyện kết thúc, mọi thứ trong tình yêu đều công bằng
I shoulda been there, I shoulda been there, I shoulda, shoulda
Em nên ở đó, em nên ở đó, em nên thế

All at once, I had it all
Cùng một lúc, em đã có tất cả
But it doesn't mean anything now that you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lúc này khi anh đã rời đi
From afar, seems I had it all
Từ đằng xa, dường như em đã có tất cả
But it doesn't mean anything since you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì từ khi anh rời đi

I know I pushed you away
Em biết chính em đã khiến anh rời xa
What can I do that will save our love?
Em có thể làm gì để cứu lấy tình yêu của mình
Take these material things
Hãy nhận lấy những thứ vật chất này
They don't mean nothing, it's you that I want
Chúng không là gì cả, anh mới là điều em muốn

All at once, I had it all
Cùng một lúc, em đã có tất cả
But it doesn't mean anything now that you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lúc này khi anh đã rời đi
From afar, seems I had it all
Từ đằng xa, dường như em đã có tất cả
But it doesn't mean anything since you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì từ khi anh rời đi
(I shoulda been there, I shoulda been there, I shoulda, shoulda)
(Em nên ở đó, em nên ở đó, em nên thế)
All at once, I had it all
Cùng một lúc, em đã có tất cả
But it doesn't mean anything now that you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lúc này khi anh đã rời đi
From afar, seems I had it all
Từ đằng xa, dường như em đã có tất cả
But it doesn't mean anything since you're gone
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì từ khi anh rời đi

Từ vựng tiếng Anh

  • Millionaire /ˌmɪljəˈneə(r)/ (n): triệu phú
  • Pie /paɪ/: bánh nướng, bánh hấp

No comments

Powered by Blogger.