Header Ads

Lời dịch bài hát Fallin' - Alicia Keys

Cùng học tiếng Anh thông qua bài hát Fallin' của Alicia Keys nhé. Một bài hát trữ tình rất là hay và sâu lắng được thể hiện bởi một giọng ca xuất sắc.


Lời và Lời dịch

Fallin'
Đắm Chìm

I keep on falling in and outta love with you
Em cứ rơi vào vòng lẩn quẩn yêu rồi hết yêu anh
Sometimes I love ya, sometimes you make me blue
Đôi khi em yêu anh, đôi khi anh khiến em buồn thiu
Sometimes I feel good, at times I feel used
Đôi khi em thấy ổn, có lúc em thấy bị lợi dụng
Loving you, darling, makes me so confused
Yêu anh, cưng hỡi, khiến em rối trăm bề

I keep on falling in and out
Em cứ rơi vào vòng lẩn quẩn
Of love with you
Trong chuyện tình yêu với anh
I never loved someone
Em chưa bao giờ yêu một ai
The way that I love you
Như cái cách mà em yêu anh

Oh, oh, I never felt this way
Ố, ồ, em chưa bao giờ rơi vào cảm xúc này
How do you give me so much pleasure
Sao mà anh vừa cho em nhiều niềm vui
And cause me so much pain? (Yeah, yeah)
Và vừa gây cho em nhiều nỗi đau đến vậy?
Just when I think I've taken more than would a fool
Chỉ khi em nhận thấy em đã nhận nhiều hơn một kẻ khờ
I start falling back in love with you
Em lại bắt đầu sa vào tình yêu với anh

I keep on falling in and out
Em cứ rơi vào vòng lẩn quẩn
Of love with you
Trong chuyện tình yêu với anh
I never loved someone (Someone)
Em chưa bao giờ yêu một ai
The way that I love you (Way I)
Như cái cách mà em yêu anh

Oh, baby
Ôi, anh yêu
I, I, I, I'm falling (Yeah, yeah)
Em đang đắm chìm
I, I, I, I'm falling
Em đang đắm chìm
Fall, fall, fall (Sing)
Đắm chìm
Fall
Đắm chìm

I keep on falling in and out (Out)
Em cứ rơi vào vòng lẩn quẩn
Of love with you (Love with you)
Trong chuyện tình yêu với anh
I never loved someone (Loved)
Em chưa bao giờ yêu một ai
The way that I love you (I)
Như cái cách mà em yêu anh
I'm falling in and out (Yeah)
Em cứ rơi vào vòng lẩn quẩn
Of love with you (Of love with you)
Trong chuyện tình yêu với anh
I never loved someone (No, no, no)
Em chưa bao giờ yêu một ai
The way that I love you
Như cái cách mà em yêu anh
I'm falling in and out (Yeah)
Em cứ rơi vào vòng lẩn quẩn
Of love with you (Of love with you)
Trong chuyện tình yêu với anh
I never loved someone (No, no, no)
Em chưa bao giờ yêu một ai
The way that I love you
Như cái cách mà em yêu anh
What?
Gì thế?

No comments

Powered by Blogger.