Header Ads

Lời dịch bài hát How Come You Don't Call Me - Alicia Keys

Nào, cùng học tiếng Anh thông qua bài hát How Come You Don't Call Me của ca sỹ Alicia Keys nhé. Bài hát là lời trách móc của cô gái dành cho chàng trai vì đã không gọi điện cho cô ấy.


Lời và lời dịch

How Come You Don't Call Me
Sao Anh Không Gọi Cho Em

(But all I wanna know, baby is...)
(Nhưng anh yêu à, mọi điều em muốn biết là ...)
(If what we have is good) Oh, whoa, oh, oh
(Nếu điều chúng ta có với nhau là đẹp đẽ) Ồ, whoa, ồ, ồ
(Just pick up the mother fucking phone, man)
(Nhấc cái điện thoại chết tiệt lên nào, chàng trai)
Aye
Ây
Yeah, baby, mm
Yeah, anh yêu, mm

I keep your picture beside my bed
Em giữ bức hình anh bên cạnh giường
And I still remember everything you said
Và em vẫn nhớ mọi thứ anh đã nói
I always thought our love was so right, I guess I was wrong
Em luôn nghĩ tình yêu của chúng ta là đúng đắn, em đoán em sai mất rồi
Always thought you'd be by my side, Papa, now you're gone
Luôn nghĩ rằng anh sẽ bên cạnh em, Papa, giờ thì anh đã rời đi
(And I'm not tryna hear that shit)
(Và em cố không nghe thứ chết tiệt ấy)

What I wanna know, baby
Điều em muốn biết, anh yêu à
If what we had was good
Nếu điều chúng ta có với nhau là đẹp đẽ
How come you don't call me anymore?
Thế sao anh không gọi cho em nữa?

Still light the fire on a rainy night
Thắp ngọn lửa vào một đêm mưa lạnh
I still like it better when your holding me tight
Em vẫn thích khi được anh ôm chặt hơn
Everybody said
Mọi người nói rằng
Everybody said that we should never part (Mm, oh no)
Mọi người nói rằng chúng ta không nên chia tay (Mm, ồ không)
Tell me baby, baby, baby, why
Nói với em đi anh yêu, tại sao
Why you wanna go and break my heart? Hey, ooh
Tại sao anh lại muốn rời đi và làm tan vỡ con tim em? Hây, ồ

All I wanna know is, baby
Mọi điều em muốn biết là, anh yêu
If what we had was good
Nếu điều chúng ta có với nhau là đẹp đẽ
How come you don't call me anymore? Oh, hey (Hey)
Thế sao anh không gọi cho em nữa? Ồ, hây (hây)

(You know what?)
(Anh biết gì không?)
Sometimes it feels like I'm gonna die
Đôi khi có cảm giác như là em sắp chết vậy
If you don't call me, Papa
Nếu anh không gọi cho em, Papa
Ooh, you got to try
Ồ, em phải thử xem
I'll get down on my knees
Em sẽ quỳ xuống
Hoping you please, please, please
Hi vọng anh sẽ, làm ơn đi mà
Oh-oh, ooh, won't you call me sometime, Papa?
Ồ ồ, ồ, anh sẽ gọi cho em một lúc nào đó chứ, Papa?

Why on Earth
Thế quái nào
Can't you just pick up the phone?
Anh lại không chịu nhấc điện thoại lên chứ?
You know I don't like to be alone
Anh biết em không thích một mình mà
How come you don't call me? (Why must you torture me?)
Sao anh không gọi cho em? (Sao anh lại cứ hành hạ em thế?)
How come you don't call me? (Hey, hey)
Sao anh không gọi cho em? (Hây, hây)
How come you don't call me anymore?
Sao anh không gọi cho em nữa?

No comments

Powered by Blogger.