Header Ads

Lời dịch bài hát How Will I Know - Whitney Houston

Ảnh có yêu mình không? Ảnh có đang nghĩ về mình không? Đó là cảm xúc chung của các cô gái đang thầm thương trộm nhớ một anh chàng. Hãy lắng nghe những tâm tư ấy qua bài hát How Will I Know do ca sỹ Whitney Houston trình bày.


Lời và lời dịch

How Will I Know
Sao Mà Tôi Biết

There's a boy I know, he's the one I dream of
Có một anh chàng tôi biết, anh ấy là người tôi mơ thấy
Looks into my eyes, takes me to the clouds above
Nhìn vào mắt tôi, đưa tôi lên tận chín tầng mây
Ooh, I lose control, can't seem to get enough
Ôi, tôi mất kiểm soát rồi, dường như không thể nào đủ được
When I wake from dreaming, tell me, is it really love?
Khi tôi tỉnh giấc khỏi mơ mộng , nói tôi đi, đó có phải tình yêu chăng?

Ooh, how will I know? (Don't trust your feelings)
Ôi, sao mà tôi biết được? (Đừng tin vào cảm xúc của bạn)
How will I know?
Sao mà tôi biết được?
How will I know? (Love can be deceiving)
Sao mà tôi biết được? (Tình yêu có thể dối lừa)
How will I know?
Sao mà tôi biết được?

How will I know if he really loves me?
Sao mà tôi biết liệu anh ấy có thực sự yêu tôi không?
I say a prayer with every heart beat
Tôi nguyện cầu theo từng nhịp đập trái tim
I fall in love whenever we meet
Tôi sa vào tình yêu bất cứ khi nào chúng tôi gặp gỡ
I'm asking you what you know about these things
Tôi đang hỏi bạn bạn biết gì về điều này
How will I know if he's thinking of me?
Sao tôi biết được liệu anh ấy có nghĩ về tôi không?
I try to phone, but I'm too shy (Can't speak)
Tôi gắng gọi điện, nhưng lại quá ngại ngùng (Không thể mở lời)
Falling in love is so bittersweet
Yêu thật là cay đắng ngọt ngào
This love is strong, why do I feel weak?
Tình yêu là mạnh mẽ, sao mà tôi lại cảm thấy yếu đuối?

Oh, wake me, I'm shaking
Ôi, đánh thức tôi đi, tôi đang run rẩy
Wish I had you near me now
Ước gì tôi có bạn kề bên lúc này
Said there's no mistakin'
Nói rằng không sai đâu
What I feel is really love
Điều tôi cảm nhận thực là tình yêu
Ooh, tell me
Ôi, nói với tôi đi

How will I know? (Don't trust your feelings)
Sao mà tôi biết được? (Đừng tin vào cảm xúc của bạn)
How will I know?
Sao mà tôi biết được?
How will I know? (Love can be deceiving)
Sao mà tôi biết được? (Tình yêu có thể dối lừa)
How will I know?
Sao mà tôi biết được?

How will I know if he really loves me?
Sao mà tôi biết liệu anh ấy có thực sự yêu tôi không?
I say a prayer with every heart beat
Tôi nguyện cầu theo từng nhịp đập trái tim
I fall in love whenever we meet
Tôi sa vào tình yêu bất cứ khi nào chúng tôi gặp gỡ
I'm asking you what you know about these things
Tôi đang hỏi bạn bạn biết gì về điều này
How will I know if he's thinking of me?
Sao tôi biết được liệu anh ấy có nghĩ về tôi không?
I try to phone, but I'm too shy (Can't speak)
Tôi gắng gọi điện, nhưng lại quá ngại ngùng (Không thể mở lời)
Falling in love is so bittersweet
Yêu thật là cay đắng ngọt ngào
This love is strong, why do I feel weak?
Tình yêu là mạnh mẽ, sao mà tôi lại cảm thấy yếu đuối?

If he loves me
Liệu anh ấy yêu tôi
If he loves me not
Liệu anh ấy không
If he loves me
Liệu anh ấy yêu tôi
If he loves me not
Liệu anh ấy không
If he loves me
Liệu anh ấy yêu tôi
If he loves me not
Liệu anh ấy yêu tôi
Oh, how will I know?
Ôi, sao mà tôi biết được?
How will I know?
Sao mà tôi biết được?
How will I know?
Sao mà tôi biết được?
Hey, how will I know?
Hây, sao mà tôi biết được?

How will I know if he really loves me?
Sao mà tôi biết liệu anh ấy có thực sự yêu tôi không?
I say a prayer with every heart beat
Tôi nguyện cầu theo từng nhịp đập trái tim
I fall in love whenever we meet
Tôi sa vào tình yêu bất cứ khi nào chúng tôi gặp gỡ
I'm asking you what you know about these things
Tôi đang hỏi bạn bạn biết gì về điều này
How will I know if he's thinking of me?
Sao tôi biết được liệu anh ấy có nghĩ về tôi không?
I try to phone, but I'm too shy (Can't speak)
Tôi gắng gọi điện, nhưng lại quá ngại ngùng (Không thể mở lời)
Falling in love is so bittersweet
Yêu thật là cay đắng ngọt ngào
This love is strong, why do I feel weak?
Tình yêu là mạnh mẽ, sao mà tôi lại cảm thấy yếu đuối?

How will I know? (How will I know?)
Sao mà tôi biết được? (Sao mà tôi biết được? )
How will I know?
Sao mà tôi biết được? 
How will I know? (I say a prayer)
Sao mà tôi biết được? (Tôi nói lời nguyện cầu)
How will I know? Ooh
Sao mà tôi biết được? Ôi
How will I know? (I fall in love)
Sao mà tôi biết được? (Tôi đang yêu)
How will I know?
Sao mà tôi biết được?
How will I know?
Sao mà tôi biết được?
I'm asking you
Tôi đang hỏi bạn đấy

Từ vựng tiếng Anh

  • Cloud /klaʊd/ (n) mây
  • Deceive /dɪˈsiːv/ (v) lừa dối
  • Bittersweet /ˌbɪtərˈswiːt/ (adj) cay đắng ngọt bùi

No comments

Powered by Blogger.