Header Ads

Lời dịch bài hát I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston

Ai mà muốn cô đơn chứ, ai mà chẳng muốn có ai đó cùng sánh vai bước đi? Và màn đêm chính là kẻ thù ác nghiệt của sự cô đơn.  Khi màn đêm buông xuống, sự cô đơn vẫy gọi, đó là lời tâm tình của Whitney Houston trong bài hát I Wanna Dance With Somebody.


Lời và lời dịch

I Wanna Dance With Somebody
Em Muốn Nhảy Với Ai Đó

Clock strikes upon the hour
Đồng hồ điểm theo từng giờ
And the sun begins to fade
Và mặt trời bắt đầu khuất núi
Still enough time to figure out
Vẫn còn thời gian để tìm ra
How to chase my blues away
Cách xua tan đi nỗi buồn này
I've done alright up to now
Em vẫn ổn cho đến tận bây giờ
It's the light of day that shows me how
Đó là ánh sáng ban ngày chỉ em thế
And when the night falls, loneliness calls
Và khi màn đêm buông xuống, sự cô đơn vẫy gọi

Oh, I wanna dance with somebody
Ôi, em muốn nhảy với ai đó
I wanna feel the heat with somebody
Em muốn cảm nhận sức nóng với ai đó
Yeah, I wanna dance with somebody
Yeah, em muốn nhảy với ai đó
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em

Oh, I wanna dance with somebody
Ôi, em muốn nhảy với ai đó
I wanna feel the heat with somebody
Em muốn cảm nhận sức nóng với ai đó
Yeah, I wanna dance with somebody
Yeah, em muốn nhảy với ai đó
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em

I've been in love and lost my senses
Em đã yêu và mất đi cảm xúc
Spinning through the town
Quay cuồng khắp thành phố
Sooner or later, the fever ends
Sớm hay muộn cơn sốt cũng hết
And I wind up feeling down
Và em sẽ nguội dần cảm xúc

I need a man who'll take a chance
Em cần một người đàn ông nắm lấy thời cơ
On a love that burns hot enough to last
Về một tình yêu nóng bỏng kéo dài
So when the night falls
Thế nên khi màn đêm buông xuống
My lonely heart calls
Con tim cô đơn của em lên tiếng

Oh, I wanna dance with somebody
Ôi, em muốn nhảy với ai đó
I wanna feel the heat with somebody
Em muốn cảm nhận sức nóng với ai đó
Yeah, I wanna dance with somebody
Yeah, em muốn nhảy với ai đó
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em

Oh, I wanna dance with somebody
Ôi, em muốn nhảy với ai đó
I wanna feel the heat with somebody
Em muốn cảm nhận sức nóng với ai đó
Yeah, I wanna dance with somebody
Yeah, em muốn nhảy với ai đó
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em

Somebody ooo, somebody ooo
Một ai đó, một ai đó
Somebody who loves me yeah
Một ai đó yêu em
Somebody ooo, somebody ooo
Một ai đó, một ai đó
To hold me in his arms oh
Để ôm em trong vòng tay 

I need a man who'll take a chance
Em cần một người đàn ông nắm lấy thời cơ
On a love that burns hot enough to last
Về một tình yêu nóng bỏng kéo dài
So when the night falls
Thế nên khi màn đêm buông xuống
My lonely heart calls
Con tim cô đơn của em lên tiếng

Oh, I wanna dance with somebody
Ôi, em muốn nhảy với ai đó
I wanna feel the heat with somebody
Em muốn cảm nhận sức nóng với ai đó
Yeah, I wanna dance with somebody
Yeah, em muốn nhảy với ai đó
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em

Oh, I wanna dance with somebody
Ôi, em muốn nhảy với ai đó
I wanna feel the heat with somebody
Em muốn cảm nhận sức nóng với ai đó
Yeah, I wanna dance with somebody
Yeah, em muốn nhảy với ai đó
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em

Don't ya wanna dance with me baby
Anh không muốn nhảy với em sao anh yêu
Don't ya wanna dance with me boy
Anh không muốn nhảy với em sao anh yêu
Hey don't ya wanna dance with me baby
Hây, anh không muốn nhảy với em sao anh yêu
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em

Don't ya wanna dance, say you wanna dance, don't ya wanna dance
Anh không muốn nhảy sao, hãy nói anh muốn nhảy đi, anh không muốn nhảy sao
Don't ya wanna dance, say you wanna dance, don't ya wanna dance
Anh không muốn nhảy sao, hãy nói anh muốn nhảy đi, anh không muốn nhảy sao
Don't ya wanna dance, say you wanna dance
Anh không muốn nhảy sao, hãy nói anh muốn nhảy đi
With somebody who loves me
Với ai đó yêu em
Dance
Nhảy nào

Từ vựng tiếng Anh

  • Fade /feɪd/ (v) mất dần, mờ dần
  • Chase /tʃeɪs/ (v) đuổi, xua đuổi

No comments

Powered by Blogger.