Header Ads

Lời dịch bài hát Karma - Alicia Keys

Karma của Alicia Keys là bài hát có nhắc đến luật nhân quả trong Phật Giáo, gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Một bài hát sử dụng những từ vựng tiếng Anh thông dụng được nữ ca sỹ hát rất tròn vành rõ chữ, bảo đảm nghe là chỉ có ghiền.


Lời và lời dịch

Karma
Nghiệp

Weren't you the one that said that you don't want me anymore
Không phải anh là người đã nói rằng anh không cần em nữa sao
And how you need your space and give the keys back to your door
Và anh cần khoảng không gian ra sao và đòi trả lại chìa khoá cửa nhà anh thế nào
And how I cried and tried and tried to make you stay with me
Và em đã khóc ra sao và nỗ lực thế nào để khiến anh vẫn bên em
But still you said that love was gone and that I had to leave
Nhưng anh vẫn bảo tình ta đã hết và em phải rời đi

Now you, talking 'bout a family
Giờ anh lại nhắc về một gia đình
Now you, saying I complete your dream
Giờ anh lại nói em hoàn thành giấc mơ của anh
Now you, saying I'm your everything
Giờ anh lại nói em là tất cả của anh
You're confusing me
Anh đang làm em rối trí
What you say to me
Với điều mà anh nói với em
Don't play with me
Đừng có chơi đùa với em
Don't play with me
Đừng có chơi đùa với em

'Cause what goes around, comes around
Vì gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must come down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống
Now who's crying, desiring to come back to me
Giờ ai đang khóc, đang mong trở lại với em đây
What goes around, comes around
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must come down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống
Now who's crying, desiring to come back
Giờ ai đang khóc, đang mong trở lại với em đây

I remember when
Em vẫn nhớ khi đó
I was sitting home alone
Em ngồi lẻ bóng ở nhà
Waiting for you
Đợi chờ anh
'Til three o'clock in the morn'
Cho đến 3 giờ sáng

And when you came home, you'd always have some sorry excuse
Và khi anh trở về, anh luôn viện cớ để xin lỗi
Half-explaining to me, like I'm just some kind of a fool
Giải thích chỉ cho có với em, như em là cái loại ngốc ngếch vậy
I sacrificed the things I want just to do things for you
Em hi sinh nhiều thứ, em muốn làm nhiều thứ cho anh
But when it's time to do for me, you never come through
Nhưng khi đến lúc làm vì em, anh không bao giờ có mặt

Now you, wanna be a part of me (Ay)
Giờ anh muốn là một phần của em
Now you, have so much to say to me (Hey)
Giờ anh có nhiều điều nói với em
Now you, wanna make time for me
Giờ anh muốn dành thời gian cho em
What you doing to me?
Anh tính làm gì với em hử?
You're confusing me
Anh đang làm em rối trí đấy
Don't play with me
Đừng có chơi đùa với em
Don't play with me
Đừng có chơi đùa với em

'Cause what goes around, comes around
Vì gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must come down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống
Now who's crying, desiring to come back to me
Giờ ai đang khóc, đang mong trở lại với em đây
What goes around, comes around
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must come down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống
Now who's crying, desiring to come back
Giờ ai đang khóc, đang mong trở lại với em đây

I remember when
Em vẫn nhớ khi đó
I was sitting home alone
Em ngồi lẻ bóng ở nhà
Waiting for you
Đợi chờ anh
'Til three o'clock in the morn'
Cho đến 3 giờ sáng

Night after night
Đêm rồi lại đêm
Knowing something going on
Biết rằng thứ gì đó đang diễn ra
Wasn't home before me
Không còn là mái nhà trước mặt em
You was, you was gone
Anh đã, đã rời đi
Lord knows it wasn't easy, believe me
Chúa biết rằng điều đó không dễ dàng, tin em đi
Never thought you'd be the one that would deceived me
Không bao giờ nghĩ rằng anh là người sẽ lừa dối em
And never do what you was supposed to do
Và không bao giờ làm điều mà anh được cho sẽ làm
No need to approach me boo, 'cause I'm over you
Không cần tiếp cận em nữa đâu, vì em chấm dứt với anh rồi

'Cause what goes around, comes around
Vì gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must come down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống
Now who's crying, desiring to come back to me
Giờ ai đang khóc, đang mong trở lại với em đây  
What goes around, comes around
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must come down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống
Gotta stop trying, to come back to me
Dừng ngay việc cố quay trở lại với em đi
What goes around, comes around
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must come down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống

It's called karma, baby
Đó gọi là nghiệp, cưng à
And it goes around
Và nó vận hành như thế
What goes around, comes around
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy
What goes up, must comes down
Đi lên thì phải có lúc đi xuống
Now who's crying, desiring to come back to me
Giờ ai đang khóc, đang mong trở lại với em đây

Từ vựng tiếng Anh

  • Karma /ˈkɑːrmə/ (n): nghiệp chướng, quả báo
  • Sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/ (n,v): hi sinh
  • Deceive /dɪˈsiːv/ (v): lừa dối, lừa gạt

No comments

Powered by Blogger.