Header Ads

Lời dịch bài hát No One - Alicia Keys

Cùng học tiếng Anh thông qua bài hát trữ tình của nữ ca sỹ Alicia Keys. Bài hát sử dụng nhiều từ vựng thông dụng và lời bài hát rất dễ nghe, dễ thuộc.


Lời và lời dịch

No One
Không Một Ai

I just want you close
Em chỉ muốn anh kề bên
Where you can stay forever
Nơi mà anh có thể ở lại mãi mãi
You can be sure
Anh có thể đảm bảo rằng
That it will only get better
Nó chỉ có thể tốt hơn mà thôi

You and me together
Anh và em bên nhau
Through the days and nights
Cả ngày lẫn đêm
I don't worry 'cause
Em chẳng lo lắng vì
Everything's gonna be alright
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
People keep talking they can say what they like
Người ta cứ mãi xầm xì về điều mà họ muốn nói
But all I know is everything's gonna be alright
Nhưng em biết chắc rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

No one, no one, no one
Không một ai, không một ai, không một ai
Can get in the way of what I'm feeling
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em đang có này
No one, no one, no one
Không một ai, không một ai, không một ai
Can get in the way of what I feel for you, you, you
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em dành cho anh
Can get in the way of what I feel for you
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em dành cho anh

When the rain is pouring down
Khi cơn mưa đổ trút xuống
And my heart is hurting
Và con tim em đau nhói
You will always be around
Anh sẽ luôn bên cạnh
This I know for certain
Điều này em biết chắc mà

You and me together
Anh và em bên nhau
Through the days and nights
Cả ngày lẫn đêm
I don't worry 'cause
Em chẳng lo lắng vì
Everything's gonna be alright
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
People keep talking they can say what they like
Người ta cứ mãi xầm xì về điều mà họ muốn nói
But all I know is everything's gonna be alright
Nhưng em biết chắc rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

No one, no one, no one
Không một ai, không một ai, không một ai
Can get in the way of what I'm feeling
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em đang có này
No one, no one, no one
Không một ai, không một ai, không một ai
Can get in the way of what I feel for you, you, you
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em dành cho anh
Can get in the way of what I feel
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em có này

I know some people search the world
Em biết một số người tìm kiếm khắp thế gian
To find something like what we have
Để tìm được thứ như chúng ta đang có
I know people will try, try to divide, something so real
Em biết người ta sẽ cố gắng, cố gắng chia cắt đôi ta, thật đấy
So till the end of time I'm telling you there ain't no one
Cho đến cuối cùng thì em vẫn nói với anh là chẳng có một ai cả

No one, no one
Không một ai, không một ai
Can get in the way of what I'm feeling
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em đang có này
No one, no one, no one
Không một ai, không một ai, không một ai
Can get in the way of what I feel for you
Có thể ngăn cản được cảm xúc mà em dành cho anh

Oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh, oh, oh, ohh
Oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh, oh, oh, ohh
Oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh, oh, oh, ohh
Oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh, oh, oh, ohh

No comments

Powered by Blogger.