Header Ads

Lời dịch bài hát Run To You - Whitney Houston

Muốn chạy về phía anh nhưng anh lại sợ anh không đón nhận mình. Cô gái thật chẳng biết làm sao, đành cất lời ca để nói lên nỗi lòng mình. Nào, hãy lắng nghe bài hát Run To You được trình bày của Whitney Houston và cùng học tiếng Anh nhé!


Lời và lời dịch

Run To You
Chạy Về Phía Anh

I know that when you look at me
Em biết khi anh nhìn em
There's so much that you just don't see
Có nhiều điều anh không nhận ra
But if you would only take the time
Nhưng nếu anh dành chút thời gian thôi
I know in my heart you'd find
Em biết anh sẽ tìm thấy được trong tim em
Oh, a girl who's scared sometimes
Ôi, một cô gái thỉnh thoảng lại sợ hãi
Who isn't always strong
Người không luôn mạnh mẽ
Can't you see the hurt in me?
Anh không thấy được tổn thương trong em sao?
I feel so all alone
Em cảm thấy quá cô độc

I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
Won't you hold me in your arms
Anh sẽ không ôm em trong vòng tay
And keep me safe from harm?
Và bảo vệ em an toàn khỏi những tổn hại ư?
I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
But if I come to you
Nhưng nếu em đến bên anh
Tell me, will you stay or will you run away?
Nói em đi, anh sẽ ở lại hay sẽ rời xa?

Each day, each day I play the role
Mỗi ngày, mỗi ngày em đều vào vai diễn
Of someone always in control
Của người luôn trong tầm kiểm soát
But at night, I come home and turn the key
Nhưng ban đêm, em về nhà và xoay chìa khoá
There's nobody there, no one cares for me
Không ai ở đó, không ai quan tâm em cả
Oh, what's the sense
Ôi, cái cảm giác
Of trying hard to find your dreams
Nỗ lực để tìm kiếm giấc mơ của mình
Without someone to share it with?
Không một ai để sẻ chia cùng?
Tell me, what does it mean?
Nói với em đi, điều đó nghĩa là gì?

I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
Won't you hold me in your arms
Anh sẽ không ôm em trong vòng tay
And keep me safe from harm?
Và bảo vệ em an toàn khỏi những tổn hại ư?
I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
But if I come to you
Nhưng nếu em đến bên anh
Tell me, will you stay or will you run away?
Nói em đi, anh sẽ ở lại hay sẽ rời xa?

Run away
Rời xa

I need you here
Em cần anh ở đây
I need you here to wipe away my tears
Em cần anh ở đây lau khô giọt nước mắt mình
To kiss away my fears, no
Để hôn từ biệt nỗi hoảng sợ của em, không
If you only knew
Nếu anh chỉ muốn biết
How much I wanna run
Có bấy nhiêu em muốn chạy

...to you
...về phía anh
I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
Won't you hold me in your arms
Anh sẽ không ôm em trong vòng tay
And keep me safe from harm?
Và bảo vệ em an toàn khỏi những tổn hại ư?
I wanna run to you
Em muốn chạy về phía anh
But if I come to you
Nhưng nếu em đến bên anh
Tell me, will you stay or will you run away?
Nói em đi, anh sẽ ở lại hay sẽ trốn chạy?

Từ vựng tiếng Anh

  • Harm /hɑːrm/ (n) tai hại, tổn hao
  • Wipe /waɪp/ (v) lau chùi, làm khô

No comments

Powered by Blogger.