Header Ads

Lời dịch bài hát Try Sleeping With A Broken Heart - Alicia Keys

Những bài hát của Alicia Keys đã phần đều dùng các từ tiếng Anh thông dụng nên bài hát rất dễ nghe và dễ thuộc. Try Sleeping With A Broken Heart cũng là một bài hát như thế


Lời và Lời dịch

Try Sleeping With A Broken Heart
Cố Ngủ Với Một Trái Tim Tan Vỡ

Let's do it, baby, let's do it, baby
Làm đi, anh yêu, làm đi, anh yêu
Let's do it, do it
Làm đi, làm đi

Even if you were a million miles away
Cho dù anh cách xa hàng triệu dặm
I could still feel you in my bed
Em vẫn có thể cảm nhận được anh nằm đây
Near me, touch me, feel me
Cạnh em, ve vuốt em, cảm nhận em
And even at the bottom of the sea
Và kể cả tận cùng đáy biển
I could still hear inside my head
Em vẫn có thể nghe trong đầu mình
Telling me, touch me, feel me
Thầm thì với em, ve vuốt em, cảm nhận em

And all the time you were telling me lies
Và tất cả mọi lần anh lừa dối em

So tonight, I'm gonna find a way to make it without you
Tối nay, em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh
Tonight, I'm gonna find a way to make it without you
Tối nay, em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh
I'm gonna hold on to the times that we had tonight
Em sẽ nhớ về những khoảnh khắc mà chúng ta có tối nay
I'm gonna find a way to make it without you
Em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh

Have you ever tried sleeping with a broken heart?
Liệu anh đã từng cố ngủ với một trái tim tan vỡ?
Well, you could try sleeping in my bed
Èo, anh có thể thử ngủ trên giường em đây

Lonely, only nobody ever shut it down like you
Lẻ loi, không một ai làm câm lặng nó như anh
You wore the crown
Anh đội lên chiếc vương miện
You made my body feel heaven bound
Anh khiến cơ thể cảm thấy ranh giới thiên đường
Why don't you hold me
Sao anh không giữ chặt em
Near me, I thought you told me
Bên cạnh em, em đã nghĩ anh nói với em
You'd never leave me
Anh sẽ không bao giờ rời em
Looking in the sky I could see your face
Ngước nhìn lên bầu trời, em có thể trông thấy khuôn mặt anh
And I know right where I fit in
Và em biết nơi mình thuộc về
Take me, make me, you know that I'll always be in love
Hãy tóm lấy em, làm em vui, anh biết là em sẽ mãi dành trọn tình yêu
With you
Với anh
Right 'til the end
Cho đến hết đời
Oh
Ôi

So tonight, I'm gonna find a way to make it without you
Tối nay, em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh
Tonight, I'm gonna find a way to make it without you
Tối nay, em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh
I'm gonna hold on to the times that we had tonight
Em sẽ nhớ về những khoảnh khắc mà chúng ta có tối nay
I'm gonna find a way to make it without you
Em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh

Anybody could've told you right from the start
Ai đó có thể nói với anh ngay từ lúc bắt đầu
It's about to fall apart
Chuyện sắp đổ bể rồi
So rather than hold on to a broken dream
Thế nên chẳng thà ôm lấy một giấc mơ tan vỡ
Or just hold on to love
Hơn là cố giữ lấy tình yêu
And I could find a way to make it
Và em có thể tìm ra cách để trải qua nó
Don't hold on too tight
Đừng cố níu giữ
I'll make it without you tonight
Em sẽ trải qua nó mà không có anh

So tonight, I'm gonna find a way to make it without you
Tối nay, em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh
Tonight, I'm gonna find a way to make it without you
Tối nay, em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh
I'm gonna hold on to the times that we had tonight
Em sẽ nhớ về những khoảnh khắc mà chúng ta có tối nay
I'm gonna find a way to make it without you
Em sẽ tìm cách trải qua nó mà không có anh

Oh, Lord
Ồ, chúa ơi
Have you ever tried sleeping
Liệu anh có từng cố để ngủ
Without my love
Mà không có tình yêu của em?
Have you ever tried, have you ever tried?
Liệu anh có từng, liệu anh có từng?

No comments

Powered by Blogger.