Header Ads

Các tính từ tiếng Anh miêu tả thời tiết

Để miêu tả về thời tiết, bạn cần phải biết các tính từ miêu tả về nó. Chẳng hạn như, nhiều mây tiếng Anh là cloudy, mát mẻ tiếng Anh là cool.

Các tính từ tiếng Anh miêu tả thời tiết

Danh sách từ vựng

 1. Breezy /ˈbriːzi/: có gió hiu hiu
 2. Chilly / ˈtʃɪli /: lạnh thấu xương
 3. Cloudy / ˈklaʊdi /: nhiều mây
 4. Clear /klɪr/: thoáng đãng, trong xanh
 5. Cold / koʊld /: lạnh
 6. Cool /kuːl/: mát mẻ, hơi lạnh
 7. Crisp /krɪsp/: mát lành
 8. Dry / draɪ /: khô
 9. Fair /fer/: sáng sủa không mưa
 10. Foggy / ˈfɔːɡi /: có sương mù
 11. Frosty / ˈfrɔːsti /: giá rét
 12. Gloomy /ˈɡluːmi/: tối tăm
 13. Hot /hɒt/: nóng
 14. Humid / ˈhjuːmɪd /: ẩm
 15. Mild /maɪld/: ôn hoà, ấm áp
 16. Overcast / ˌoʊvərˈkæst /: u ám
 17. Rainy /ˈreɪni/: nhiều mưa, có mưa
 18. Still /stɪl/: không có gió
 19. Stormy / ˈstɔːrmi /: có bão
 20. Sunny / ˈsʌni /: có nắng, nhiều nắng
 21. Wet / wet / ướt, ẩm ướt
 22. Windy / ˈwɪndi /: nhiều gió

No comments

Powered by Blogger.