Header Ads

Lời dịch bài hát All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Em chẳng mong đợi điều chi vào Giáng Sinh. Điều em mong cầu chỉ có anh thôi, anh yêu à. Anh không tin sao, vậy hãy nghe bài hát All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey nhé.


Lời và lời dịch

All I Want For Christmas Is You
Tất Cả Điều Em Muốn Cho Giáng Sinh Là Anh

I don't want a lot for Christmas
Em không muốn gì nhiều cho Giáng Sinh
There is just one thing I need
Chỉ có một điều em cần thôi
I don't care about the presents
Em không bận tâm về các món quà
Underneath the Christmas tree
Bên dưới cây Giáng Sinh

I just want you for my own
Em chỉ muốn anh cho riêng mình
More than you could ever know
Nhiều hơn anh hằng tưởng
Make my wish come true
Hãy khiến ước nguyện của em thành sự thật
All I want for Christmas is you, yeah
Tất cả điều em muốn cho Giáng Sinh chỉ là anh thôi

I don't want a lot for Christmas
Em không muốn gì nhiều cho Giáng Sinh
There is just one thing I need
Chỉ có một điều em cần thôi
And I don't care about the presents
Và em không bận tâm về các món quà
Underneath the Christmas tree
Bên dưới cây Giáng Sinh

I don't need to hang my stocking
Em không cần treo bít tất
There upon the fireplace
Lên lò sưởi đằng kia
Santa Claus won't make me happy
Ông già Noel chẳng thể nào làm em anh phúc
With a toy on Christmas Day
Với món đồ chơi vào ngày giáng sinh

I just want you for my own
Em chỉ muốn anh cho riêng mình
More than you could ever know
Nhiều hơn anh hằng tưởng
Make my wish come true
Hãy khiến ước nguyện của em thành sự thật
All I want for Christmas is you
Tất cả điều em muốn cho Giáng Sinh chỉ là anh thôi
You, baby
Mình anh thôi, anh yêu

Oh, I won't ask for much this Christmas
Ôi, em không đòi hỏi gì nhiều cho Giáng Sinh này
I won't even wish for snow
Em thậm chí không thèm ước tuyết rơi
And I'm just gonna keep on waiting
Và em chỉ định tiếp tục đợi chờ
Underneath the mistletoe
Bên dưới nhánh tầm gửi

I won't make a list and send it
Em sẽ không tạo danh sách và gửi nó
To the North Pole for Saint Nick
Tới Bắc Cực cho ông già Noel
I won't even stay awake to
Em thậm chí sẽ không thức
Hear those magic reindeer click
Nghe tiếng lách cách kỳ diệu từ cỗ xe tuần lộc

'Cause I just want you here tonight
Vì em chỉ muốn anh ở đây đêm nay
Holding on to me so tight
Ôm lấy em thật chặt
What more can I do?
Em có thể làm gì hơn chứ?
Baby, all I want for Christmas is you
Anh yêu, tất cả điều em muốn cho Giáng Sinh chỉ là anh thôi
You, baby
Mình anh thôi, anh yêu

Oh, all the lights are shining so brightly everywhere
Ôi, ánh sáng đang chiếu rọi lung linh khắp nơi
And the sound of children's laughter fills the air
Và âm thanh tiếng cười của trẻ nhỏ tràn ngập không gian

And everyone is singing
Và mọi người đang ca hát
I hear those sleigh bells ringing
Em nghe thấy tiếng chuông lục lạc kêu
Santa, won't you bring me the one I really need?
Ông già Noel hỡi, ngài sẽ mang đến cho con, người mà con cần chứ?
Won't you please bring my baby to me?
Ngài có vui lòng mang anh yêu của con đến với con chăng?

Oh, I don't want a lot for Christmas
Ôi, con không muốn gì nhiều cho Giáng Sinh
This is all I'm asking for
Đây là tất cả điều con mong cầu
I just wanna see my baby
Con chỉ muốn nhìn thấy anh yêu
Standing right outside my door
Đứng ngay bên ngoài cửa

Oh, I just want you for my own
Ôi, em chỉ muốn anh cho riêng mình
More than you could ever know
Nhiều hơn anh hằng tưởng
Make my wish come true
Hãy khiến ước nguyện của em thành sự thật
Baby, all I want for Christmas is you
Anh yêu, tất cả điều em muốn cho Giáng Sinh chỉ là anh thôi
You, baby
Mình anh thôi, anh yêu

All I want for Christmas is you, baby
Tất cả điều em muốn cho Giáng Sinh chỉ là anh thôi, anh yêu

Từ vựng tiếng Anh

  • Mistletoe /ˈmɪsltəʊ/ (n) cây tầm gửi
  • Reindeer /ˈreɪndɪr/ (n) tuần lộc

No comments

Powered by Blogger.