Header Ads

Lời dịch bài hát Bad Habits - Ed Sheeran

Thói quen xấu thường dẫn đến kết quả tệ. Và chàng trai trong bài hát Bad Habits của Ed Sheeran cũng không ngoại lệ.


Lời và lời dịch

Bad Habits
Những Thói Quen Xấu

(One, two, three, four)
(Một, hai, ba, bốn)
Ooh, ooh
Ooh, ooh

Every time you come around, you know I can't say no
Mỗi lần em ở xung quanh, em biết là anh không thể khước từ mà
Every time the sun goes down, I let you take control
Mỗi khi mặt trời xuống bóng, anh để em nắm quyền kiểm soát
I can feel the paradise before my world implodes
Anh có thể cảm thấy thiên đường trước khi thế giới của mình sụp đổ
And tonight had something wonderful
Và đêm nay đã có điều diệu kỳ

My bad habits lead to late nights endin' alone
Những thói quen xấu dẫn đến những đêm khuya cô quạnh
Conversations with a stranger I barely know
Những cuộc đối thoại với một người lạ mà anh chẳng quen biết mấy
Swearin' this'll be the last, but it probably won't
Thề rằng đây sẽ là lần cuối, nhưng có lẽ nó vẫn sẽ thế
I got nothin' left to lose, or use, or do
Anh không còn gì để mất, để vận dụng hay để làm
My bad habits lead to wide eyes stare into space
Những thói quen xấu dẫn đến những cặp mắt mở to chằm chằm nhìn vào hư không
And I know I lose control of the things that I say
Và anh biết mình mất kiểm soát những điều mà anh nói
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
Đúng, anh đã tìm một lối thoát, nhưng anh chẳng thể nào thoát nổi
Nothin' happens after two, it's true, it's true
Không gì xảy ra sau hai giờ sáng, đúng thế, đúng thế
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em

Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em

Every pure intention ends when the good times start
Mọi ý định thuần khiết đều kết thúc khi thời điểm đến
Fallin' over everything to reach the first time's spark
Vượt qua mọ thứ để tiếp cận được tia sáng đầu tiên
It started under neon lights and then it all got dark
Nó bắt đầu dưới ánh đèn rực rỡ và rồi tất cả trở nên tăm tối
I only know how to go too far
Anh chỉ biết làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn

My bad habits lead to late nights endin' alone
Những thói quen xấu dẫn đến những đêm khuya cô quạnh
Conversations with a stranger I barely know
Những cuộc đối thoại với một người lạ mà anh chẳng quen biết mấy
Swearin' this'll be the last, but it probably won't
Thề rằng đây sẽ là lần cuối, nhưng có lẽ nó vẫn sẽ thế
I got nothin' left to lose, or use, or do
Anh không còn gì để mất, để vận dụng hay để làm
My bad habits lead to wide eyes stare into space
Những thói quen xấu dẫn đến những cặp mắt mở to chằm chằm nhìn vào hư không
And I know I lose control of the things that I say
Và anh biết mình mất kiểm soát những điều mà anh nói
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
Đúng, anh đã tìm một lối thoát, nhưng anh chẳng thể nào thoát nổi
Nothin' happens after two, it's true, it's true
Không gì xảy ra sau hai giờ sáng, đúng thế, đúng thế
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em

Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh

We took the long way 'round
Hai ta đã đi một chặng đường dài
And burned 'til the fun ran out, now
Và cháy hết mình cho đến khi cuộc vui lụi tàn, giờ đây
My bad habits lead to late nights endin' alone
Những thói quen xấu dẫn đến những đêm khuya cô quạnh
Conversations with a stranger I barely know
Những cuộc đối thoại với một người lạ mà anh chẳng quen biết mấy
Swearin' this'll be the last, but it probably won't
Thề rằng đây sẽ là lần cuối, nhưng có lẽ nó vẫn sẽ thế
I got nothin' left to lose, or use, or do
Anh không còn gì để mất, để vận dụng hay để làm
My bad habits lead to wide eyes stare into space
Những thói quen xấu dẫn đến những cặp mắt mở to chằm chằm nhìn vào hư không
And I know I lose control of the things that I say
Và anh biết mình mất kiểm soát những điều mà anh nói
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
Đúng, anh đã tìm một lối thoát, nhưng anh chẳng thể nào thoát nổi
Nothin' happens after two, it's true, it's true
Không gì xảy ra sau hai giờ sáng, đúng thế, đúng thế
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em

Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
Những thói quen xấu của anh đều dẫn về em

No comments

Powered by Blogger.