Header Ads

Lời dịch bài hát Don't Forget About Us - Mariah Carey

Chúng ta thuộc về nhau, đó là duyên trời định, thế nên anh đừng quên chuyện chúng mình nhé. Bài hát Don't Forget About Us của Mariah Carey thực sự khiến cho người nghe phải thổn thức, và cũng là một bài hát tuyệt vời để luyện tiếng Anh qua bài hát.


Lời và lời dịch

Don't Forget About Us
Đừng Quên Chuyện Chúng ta

(Don't forget about us)
(Đừng quên chuyện chúng ta)
Don't baby, don't baby, don't let it go
Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ
No baby, no baby, no baby, no
Không anh yêu, không anh yêu, không anh yêu, không
(Don't forget about us)
(Đừng quên chuyện chúng mình)
Don't baby, don't baby, don't let it go
Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ
My baby boy
Chàng yêu của em hỡi

Just let it die with no goodbyes
Đừng để mọi chuyện tàn lụi mà không lời từ biệt
Details don't matter, we both paid the price
Quan trọng tiểu tiết làm chi, cả hai đã trả giá rồi
Tears in my eyes
Những giọt nước mắt trên khoé mắt em
You know sometimes it'd be like that, baby, yeah (Oh)
Anh biết đôi khi mọi chuyện sẽ như thế mà, anh yêu, yeah (Ồ)

Now every time I see you, I pretend I'm fine (I pretend I'm fine)
Giờ đây mỗi lần em nhìn thấy anh, em vờ như mình ổn (Em vờ như mình ổn)
When I wanna reach out to you
Khi em muốn tiếp cận anh
But I turn and I walk and I let it ride
Nhưng em lại quay lại, bước đi và thôi kệ nó
Baby, I must confess
Anh yêu, em phải thú nhận
We were bigger than anything (Anything)
Chúng ta từng tuyệt vời hơn bất cứ gì (Bất cứ gì) 
Remember us at our best
Hãy nhớ chúng ta ở những thời điểm đẹp đẽ nhất
And don't forget about (About us)
Và đừng quên (Chuyện chúng mình)

Late nights, playing in the dark
Những đêm khuya, vui đùa trong màn đêm
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
And waking up inside my arms
Và thức giấc trong lòng bàn tay em
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
Boy, you'll always be in my heart and
Chàng trai à, anh sẽ luôn ở trong trái tim em và
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I can see it in your eyes, you still want it
Em có thể thấy điều đó trong mắt anh, anh vẫn muốn mà
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I'm just speaking from experience
Em đang nói từ những điều đã trải qua
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng mặc kệ)
Nothing can compare to your first true love (About us)
Không gì có thể sánh với tình yêu ban đầu đích thực của anh (Về chúng ta)
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
So I hope this will remind you
Thế nên em mong rằng điều này sẽ nhắc anh
When it's for real, it's forever
Khi cái gì là thật, nó kéo dài mãi mãi
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé

Oh, they say that you're in a new relationship
Ồ, họ nó anh đang ở trong mối quan hệ mới
But we both know nothing comes close to
Nhưng cả hai đều biết không hề có việc đó
What we had, it perseveres
Điều chúng ta có với nhau, nó khắc cốt
That we both can't forget it
Đến mức cả hai không thể nào quên được
How good we used to get it (Oh)
Thật tuyệt vì chúng ta đã từng bên nhau (Ôi)

There's only one me and you
Chỉ có duy nhất em và anh
And how we used to shine (We used to shine)
Và chúng ta đã toả sáng thế nào (Chúng ta đã từng toả sáng)
No matter who you go through
Bất kể anh sánh vai với ai
We are one, that's a fact that you can't deny
Chúng ta là một, đó là sự thật anh không thể nào chối bỏ
So, baby, we just can't let the fire pass us by
Thế nên, anh yêu, chúng ta không thể để ngọn lửa này tàn lụi được
Forever we'd both regret it
Hai ta sẽ hối hận cả đời đó
So don't forget about (About us)
Thế nên đừng quên (Chuyện chúng mình)

Late nights, playing in the dark
Những đêm khuya, vui đùa trong màn đêm
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
And waking up inside my arms
Và thức giấc trong lòng bàn tay em
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
Boy, you'll always be in my heart and
Chàng trai à, anh sẽ luôn ở trong trái tim em và
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I can see it in your eyes, you still want it
Em có thể thấy điều đó trong mắt anh, anh vẫn muốn mà
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I'm just speaking from experience
Em đang nói từ những điều đã trải qua
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng mặc kệ)
Nothing can compare to your first true love (About us)
Không gì có thể sánh với tình yêu ban đầu đích thực của anh (Về chúng ta)
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
So I hope this will remind you
Thế nên em mong rằng điều này sẽ nhắc anh
When it's for real, it's forever
Khi cái gì là thật, nó kéo dài mãi mãi
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé

And if she's got your head all messed up now
Và nếu cô ả khiến cho đầu óc anh rối bù
That's the trickery
Đó là cú lừa đấy
So why you act like you don't know how this loving used to be?
Thế nên sao anh cứ làm như anh không biết gì cuộc tình này đã thế nào ấy?
Ah, I bet she can't do it like me, she'll never be MC
À, em cá rằng cô ả không giống em, cô ả không bao giờ là MC
Baby, don't you, don't you forget about us (About us)
Anh yêu, đừng, đừng quên chuyện chúng mình (Chuyện chúng mình)

Late nights, playing in the dark
Những đêm khuya, vui đùa trong màn đêm
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
And waking up inside my arms
Và thức giấc trong lòng bàn tay em
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
Boy, you'll always be in my heart and
Chàng trai à, anh sẽ luôn ở trong trái tim em và
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I can see it in your eyes, you still want it
Em có thể thấy điều đó trong mắt anh, anh vẫn muốn mà
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I'm just speaking from experience
Em đang nói từ những điều đã trải qua
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng mặc kệ)
Nothing can compare to your first true love (About us)
Không gì có thể sánh với tình yêu ban đầu đích thực của anh (Về chúng ta)
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
So I hope this will remind you
Thế nên em mong rằng điều này sẽ nhắc anh
When it's for real, it's forever
Khi cái gì là thật, nó kéo dài mãi mãi
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé

Late nights, playing in the dark
Những đêm khuya, vui đùa trong màn đêm
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
And waking up inside my arms
Và thức giấc trong lòng bàn tay em
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
Boy, you'll always be in my heart and
Chàng trai à, anh sẽ luôn ở trong trái tim em và
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I can see it in your eyes, you still want it
Em có thể thấy điều đó trong mắt anh, anh vẫn muốn mà
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
I'm just speaking from experience
Em đang nói từ những điều đã trải qua
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng mặc kệ)
Nothing can compare to your first true love (About us)
Không gì có thể sánh với tình yêu ban đầu đích thực của anh (Về chúng ta)
(Don't baby, don't baby, don't let it go)
(Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ)
So I hope this will remind you
Thế nên em mong rằng điều này sẽ nhắc anh
When it's for real, it's forever
Khi cái gì là thật, nó kéo dài mãi mãi
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé

Don't baby, don't baby, don't let it go
Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ
No baby, no baby, no baby, no (Don't forget about us)
Không anh yêu, không anh yêu, không anh yêu, không (Đừng quên chuyện chúng mình)
Don't baby, don't baby, don't let it go
Đừng anh yêu, đừng anh yêu, đừng buông bỏ
When it's for real, it's forever
Khi cái gì là thật, nó kéo dài mãi mãi
So don't forget about us
Thế nên đừng quên chuyện chúng mình nhé

Từ vựng tiếng Anh

  • Pretend /prɪˈtend/ (v) giả vờ
  • Deny /dɪˈnaɪ/ (v) phủ nhận
  • Persevere /ˌpɜːrsəˈvɪr/ (v) kiên trì, bền gan

No comments

Powered by Blogger.