Header Ads

Lời dịch bài hát Easy On Me - Adele

Vẫn còn hy vọng đấy, nhưng em không thể nào vùng vẫy để nắm lấy nó. Em đành phải từ bỏ thôi, hãy bao dung với em, anh nhé. Easy On Me của Adele thật làm ta man mác buồn, không giấu nỗi bồi hồi cảm xúc.


Lời và lời dịch

Easy On Me
Bao Dung Với Em

There ain't no gold in this river
Chẳng hề có vàng bạc dưới dòng sông này
That I've been washing my hands in forever
Nơi mà em mãi miết gột rửa đôi tay mình
I know there is hope in these waters
Em biết vẫn còn hi vọng trong những dòng nước này
But I can't bring myself to swim
Nhưng em không thể nào tự bơi được
When I am drowning in this silence
Khi mà em đang chìm đắm trong sự im lặng này
Baby, let me in
Anh yêu à, hãy mở lối cho em

Go easy on me, baby
Hãy bao dung với em nhé, anh yêu 
I was still a child
Em đã là một đứa trẻ
Didn't get the chance to
Không biết nắm lấy cơ hội
Feel the world around me
Cảm nhận thế giới xung quanh mình
I had no time to choose what I chose to do
Em đã không có thời gian để chọn lấy điều em hằng mong
So go easy on me
Thế nên hãy bao dung với em nhé

There ain't no room for things to change
Không còn có chỗ dành cho những thứ thay đổi
When we are both so deeply stuck in our ways
Khi mà hai ta đều quá mắc kẹt trong con đường của mình
You can't deny how hard I have tried
Anh không thể phủ nhận rằng em đã cố gắng thế nào
I changed who I was to put you both first
Em đã thay đổi bản thân để đặt cả hai lên trên hết
But now I give up
Nhưng giờ em từ bỏ

Go easy on me, baby
Hãy bao dung với em nhé, anh yêu 
I was still a child
Em đã là một đứa trẻ
Didn't get the chance to
Không biết nắm lấy cơ hội
Feel the world around me
Cảm nhận thế giới xung quanh mình
I had no time to choose what I chose to do
Em đã không có thời gian để chọn lấy điều em hằng mong
So go easy on me
Thế nên hãy bao dung với em nhé

I had good intentions
Em đã có những dự định tốt
And the highest hopes
Và những hi vọng cao ngất
But I know right now
Nhưng giờ đây em biết rằng
It probably doesn't even show
Nó có lẽ thậm chí còn không được bộc lộ

Go easy on me, baby
Hãy bao dung với em nhé, anh yêu 
I was still a child
Em đã là một đứa trẻ
Didn't get the chance to
Không biết nắm lấy cơ hội
Feel the world around me
Cảm nhận thế giới xung quanh mình
I had no time to choose what I chose to do
Em đã không có thời gian để chọn lấy điều em hằng mong
So go easy on me
Thế nên hãy bao dung với em nhé

No comments

Powered by Blogger.