Header Ads

Lời dịch bài hát Emotions - Mariah Carey

Emotions của Mariah Carey là một lựa chọn không thể bỏ qua nếu bạn muốn học tiếng Anh thông qua bài hát. Giai điệu tuyệt vời, lời ca thắm thiết và giọng ca thiên thần của Mariah Carey sẽ khiến cho bạn đắm say trong âm nhạc.


Lời và lời dịch

Emotions
Cảm Xúc

You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Deeper than I've ever dreamed of
Sâu sắc hơn là em đã từng mơ
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Higher than the heavens above
Cao hơn cả thiên đàng bên trên

I feel good
Em thấy tốt
I feel nice
Em thấy tuyệt
I've never felt so
Em chưa bao giờ cảm thấy
Satisfied
Thỏa mãn
I'm in love
Em đang yêu
I'm alive
Em đang sống
Intoxicated
Đắm say
Flying high
Vút bay
It feels like a dream
Cứ như là một giấc mơ
When you touch me tenderly
Khi anh ve vuốt em dịu dàng
I don't know if it's real
Em không biết nó có phải sự thật không
But I like the way I feel
Nhưng em thích cái cách mà em cảm nhận
Inside
Bên trong

You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Deeper than I've ever dreamed of
Sâu sắc hơn là em đã từng mơ
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Higher than the heavens above
Cao hơn cả thiên đàng bên trên

In the morning
Vào buổi sáng
When I rise
Khi em tỉnh giấc
You are the first thing
Anh là điều đầu tiên
On my mind
Trong tâm trí em
And in the middle
Và vào lúc giữa
Of the night
Đêm
I feel your heartbeat
Em cảm thấy nhịp đập của anh
Next to mine
Kế bên em
It feels like a dream
Cứ như là một giấc mơ
When you love me tenderly
Khi anh yêu em dịu dàng
I don't know if you're for real
Em không biết anh liệu có thật chăng
But I like the way I feel
Nhưng em thích cái cách em cảm nhận
Inside
Bên trong

You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Deeper than I've ever dreamed of
Sâu sắc hơn là em đã từng mơ
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Higher than the heavens above
Cao hơn cả thiên đàng bên trên
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Deeper than I've ever dreamed of
Sâu sắc hơn là em đã từng mơ
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Higher than the heavens above
Cao hơn cả thiên đàng bên trên

You know the way to make me lose control
Anh biết chứ cái cách mà anh khiến em rối loạn
When you're looking into my eyes
Khi anh nhìn vào đôi mắt em
You make me feel so
Anh khiến em cảm thấy
High
Bay bổng

You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Deeper than I've ever dreamed of
Sâu sắc hơn là em đã từng mơ
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Higher than the heavens above
Cao hơn cả thiên đàng bên trên
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Deeper than I've ever dreamed of
Sâu sắc hơn là em đã từng mơ
You've got me feeling emotions
Anh khiến em dâng trào cảm xúc
Higher than the heavens above
Cao hơn cả thiên đàng bên trên

No comments

Powered by Blogger.