Header Ads

Lời dịch bài hát I Still Believe - Mariah Carey

Em vẫn tin vào tình yêu chúng mình. Nó sẽ có một kết cục tốt đẹp, hãy vững tin và trao nhau một cơ hội. Đó chính là lời tâm sự thiết tha của cô gái trong bài hát  I Still Believe do nữ ca sỹ Mariah Carey trình bày.


Lời và lời dịch

I Still Believe
Em Vẫn Tin

You look in my eyes
Anh nhìn vào đôi mắt em
And I get emotional inside
Và trong lòng em dâng trào cảm xúc
I know it's crazy
Em biết thật điên rồ
But you still can touch my heart
Nhưng anh vẫn có thể chạm tới trái tim em
And after all this time
Và sau tất cả chuyện này
You'd think that I
Anh hẳn sẽ nghĩ rằng
I wouldn't feel the same
Em không còn cảm giác như trước
But time melts into nothing
Nhưng thời gian biến thành hư không
And nothing's changed
Và không gì thay dổi cả

I still believe
Em vẫn tin
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em
Will find ourselves in love again
Sẽ tìm thấy chính mình trong tình yêu lần nữa
I had a dream
Em có một giấc mơ
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em
Will find ourselves in love again
Sẽ tìm thấy chính mình trong tình yêu lần nữa

Each day of my life
Mỗi ngày trong đời mình
I'm filled with all the joy I could find
Em tràn ngập niềm vui mà em tìm kiếm được
You know that I
Anh biết mà
I'm not the desperate type
Em không phải là người bi quan
If there's one spark of hope
Nếu có một tia hy vọng
Left in my grasp
Sót lại trong tầm nắm của mình
I'll hold it with both hands
Em sẽ giữ chặt nó với hai bàn tay
It's worth the risk of burning
Thật xứng đáng mạo hiểm
To have a second chance
Để có cơ hội thứ hai

No, no, no, no, no, no I need you baby
Không, không, không, không, không, em cần anh, anh yêu
I still believe that we can be together
Em vẫn tin chúng ta có thể đến với nhau
No, no, no, no, no, no
Không, không, không, không, không
If we believe that true love never has to end
Nếu chúng ta tin tình yêu chân thực không có hồi kết
Then we must know that we will love again.
Thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ yêu trở lại

I still believe
Em vẫn tin
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em
Will find ourselves in love again (Oh baby, yeah, yeah)
Sẽ tìm thấy chính mình trong tình yêu lần nữa
I had a dream
Em có một giấc mơ
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em
Will find ourselves in love again
Sẽ tìm thấy chính mình trong tình yêu lần nữa

I still believe
Em vẫn tin
Ooh, baby I do
Ố ồ, anh yêu, em tin chắc
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em
Just give me one more try
Chỉ cần cho em một cơ hội nữa
And love again
Và yêu trở lại

I had a dream
Em có một giấc mơ
I miss your love
Em nhớ tin yêu của anh
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em
Will find ourselves in love again
Sẽ tìm thấy chính mình trong tình yêu lần nữa

I still believe
Em vẫn tin
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em
Will find ourselves in love again
Sẽ tìm thấy chính mình trong tình yêu lần nữa

I had a dream
Em có một giấc mơ
Someday you and me
Một ngày nào đó anh và em

Từ vựng tiếng Anh

  • Emotional /ɪˈməʊʃənl/ (adj) thuộc về cảm xúc
  • Desperate /ˈdespərət/ (adj) tuyệt vọng
  • Melt /melt/ (v) tan chảy

No comments

Powered by Blogger.