Header Ads

Lời dịch bài hát Someone Like You - Adele

Đừng lo lắng về em nhé, em sẽ tìm được ai đó như anh thôi. Đó là nhắn nhủ của Adele đến người xưa cũ nay đã yên bề gia thất của mình trong bài hát Someone Like You.


Lời và lời dịch

Someone Like You
Ai Đó Như Anh

I heard that you're settled down
Em nghe rằng anh đã ổn định cuộc sống
That you found a girl and you're married now.
Rằng anh đã gặp một cô gái và giờ đã yên bề gia thất
I heard that your dreams came true.
Em nghe rằng ước mơ của anh đã thành thật
Guess she gave you things I didn't give to you.
Đoán rằng cô ấy đã cho anh những thứ mà em đã không cho anh

Old friend, why are you so shy?
Bạn cũ ơi, sao anh lại ngượng ngùng thế?
Ain't like you to hold back or hide from the light.
Không như anh đang kiềm chế hay lẩn trốn ánh sáng gì cả

I hate to turn up out of the blue uninvited
Em ghét tỏ ra vui vẻ vì không được mời
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
Nhưng em không thể trốn tránh, em không thể đấu tranh với nó
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
Em mong anh sẽ trông thấy khuôn mặt và anh sẽ được gợi nhắc
That for me it isn't over.
Rằng với em mọi chuyện chưa kết thúc

Never mind, I'll find someone like you
Đừng bận tâm, em sẽ tìm thấy ai đó như anh thôi
I wish nothing but the best for you too
Em không ước gì ngoài những điều tốt đẹp nhất dành cho anh
Don't forget me, I beg
Đừng quên em nhé, em cầu xin đấy
I'll remember you said,
Em nhớ anh đã từng nói,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
"Đôi khi tình yêu kéo dài nhưng đôi khi thay bằng đau đớn,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"
Đôi khi tình yêu kéo dài nhưng đôi khi thay bằng đau đớn"

You know how the time flies
Anh biết thời gian trôi qua nhanh thế nào mà
Only yesterday was the time of our lives
Chỉ mới ngày hôm qua còn là khoảng thời gian hai ta bên nhau
We were born and raised
Chúng ta được sinh ra và lớn lên
In a summer haze
Trong sương mù mùa hè
Bound by the surprise of our glory days
Gắn liền với sự sửng sốt của những tháng ngày rực rỡ của hai ta

I hate to turn up out of the blue uninvited
Em ghét tỏ ra vui vẻ vì không được mời
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
Nhưng em không thể trốn tránh, em không thể đấu tranh với nó
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
Em mong anh sẽ trông thấy khuôn mặt và anh sẽ được gợi nhắc
That for me it isn't over.
Rằng với em mọi chuyện chưa kết thúc

Never mind, I'll find someone like you
Đừng bận tâm, em sẽ tìm thấy ai đó như anh thôi
I wish nothing but the best for you too
Em không ước gì ngoài những điều tốt đẹp nhất dành cho anh
Don't forget me, I beg
Đừng quên em nhé, em cầu xin đấy
I'll remember you said,
Em nhớ anh đã từng nói,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."
"Đôi khi tình yêu kéo dài nhưng đôi khi thay bằng đau đớn"

Nothing compares
Không gì so sánh được
No worries or cares
Không còn lo lắng hay bận tâm
Regrets and mistakes
Hối hận và sai lầm
They are memories made.
Chúng là những ký ức được tạo ra
Who would have known how bittersweet this would taste?
Ai mà biết được chuyện này sẽ ngọt bùi hay đắng cay thế nào chứ?

Never mind, I'll find someone like you
Đừng bận tâm, em sẽ tìm thấy ai đó như anh thôi
I wish nothing but the best for you too
Em không ước gì ngoài những điều tốt đẹp nhất dành cho anh
Don't forget me, I beg
Đừng quên em nhé, em cầu xin đấy
I'll remember you said,
Em nhớ anh đã từng nói,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."
"Đôi khi tình yêu kéo dài nhưng đôi khi thay bằng đau đớn"

Never mind, I'll find someone like you
Đừng bận tâm, em sẽ tìm thấy ai đó như anh thôi
I wish nothing but the best for you too
Em không ước gì ngoài những điều tốt đẹp nhất dành cho anh
Don't forget me, I beg
Đừng quên em nhé, em cầu xin đấy
I'll remember you said,
Em nhớ anh đã từng nói,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
"Đôi khi tình yêu kéo dài nhưng đôi khi thay bằng đau đớn,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"
Đôi khi tình yêu kéo dài nhưng đôi khi thay bằng đau đớn"

No comments

Powered by Blogger.