Header Ads

Lời dịch bài hát Close To The Sun - TheFatRat & Anjulie

Hát lên nào bạn ơi, những ký ức này sẽ không bao giờ tàn phai. Close the sun của TheFatRat thật là một bài hát tuyệt vời để thư giãn sau những giờ học tiếng Anh căng thẳng.


Lời và lời dịch

Close To The Sun
Gần Với Ánh Mặt Trời

Let's sing a song
Hãy cùng hát lên một bài hát
Full of hope, full of pain
Chan chứa hi vọng và cũng đầy ắp đau thương
Why don't you sing along, my friend?
Tại sao bạn lại không hát cùng, bạn tôi hỡi?
For it's our last refrain
Vì đó là điệp khúc cuối cùng của chúng ta
Forever young
Thanh xuân bất diệt
Ever strong, ever brave
Ta đã mạnh mẽ, can trường thế nào
Memories like this never end
Những ký ức như này không bao giờ mất đi
No, they don't fade away
Không, chúng không đời nào tàn phai 

So, when I'm gone
Thế nên, khi tôi ra đi
Oh, when I'm gone
Ôi, khi tôi ra đi
I'll be right there
Tôi sẽ ở ngay đó
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Keep holding on
Hãy giữ vững nhé
Keep holding on
Hãy kiên trì nhé
And I'll be right there
Và tôi sẽ ở ngay đó
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời

Here's to the ones
Đây là gửi tới những người
Who let shine through the rain
Những người để ánh sáng xuyên qua cơn mưa
The ones who stood for something more
Những người đứng lên cho điều gì đó lớn lao
We won't forget your names
Chúng tôi sẽ không quên tên các bạn đâu
The tide is high
Thuỷ triều lên cao
Say goodbye, we're setting sail
Hãy nói lời tạm biệt, chúng ta sẽ ra khơi
And all those midnight secrets told
Và tất cả bí mật được thổ lộ vào những lúc nửa đêm
We'll take them to the graves
Chúng ta sẽ mang chúng theo xuống dưới nấm mồ

So, when I'm gone
Thế nên, khi tôi ra đi
Oh, when I'm gone
Ôi, khi tôi ra đi
I'll be right there
Tôi sẽ ở ngay đó
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Keep holding on
Hãy giữ vững nhé
Keep holding on
Hãy kiên trì nhé
And I'll be right there
Và tôi sẽ ở ngay đó
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời

So, when I'm gone
Thế nên, khi tôi ra đi
Oh, when I'm gone
Ôi, khi tôi ra đi
I'll be right there
Tôi sẽ ở ngay đó
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Keep holding on
Hãy giữ vững nhé
Keep holding on
Hãy kiên trì nhé
And I'll be right there
Và tôi sẽ ở ngay đó
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời
Close to the sun
Gần với ánh mặt trời

No comments

Powered by Blogger.