Header Ads

Lời dịch bài hát Rise Up - TheFatRat

Rise Up của TheFatRat là bài ca bất diệt về tinh thần không gục ngã. Cho dù có bao nhiêu chông gai phía trước đi nữa, cho dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta vẫn sẽ không dừng lại, vẫn tiếp tục chiến đấu và chiến đấu không ngừng cho mục tiêu của mình.


Lời và lời dịch

Rise Up
Trỗi Dậy

When you feel it's hopeless
Khi bạn cảm thấy thật vô vọng
When you think that you lost, oh
Khi bạn nghĩ rằng mình đã thất bại
I will take your hand and
Tôi sẽ nắm lấy tay bạn và
We'll rise up from the dust, oh
Chúng ta sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn

Here we go, go, go
Nào, tiến lên nào
Let us heal and grow
Hãy để chúng ta phục hồi và vươn mình
You won't be alone
Bạn sẽ không cô độc đâu
We're unstoppable
Chúng ta là không thể ngăn cản
Don't be 'fraid to show
Đừng có sợ bày tỏ
What we're going for
Điều mà chúng ta nhắm tới
This is what we know
Đây là điều chúng ta hiểu rõ

Here we come back to life, we're still breathing
Nơi đây chúng ta trở về với hiện thực, chúng ta vẫn còn thở đây
Standing up, everybody's gonna see it
Đứng lên, mọi người sẽ trông thấy nó
Oh, all you need to know is that we're holding on
Ồ, tất cả điều bạn cần biết là chúng ta vẫn đang tiếp tục
Even if we fall, we will rise up
Dù có gục ngã, chúng ta cũng sẽ vùng dậy
And we follow the path that we believe in
Và chúng ta theo đuổi con đường mà chúng ta hằng tin tưởng
No, we're not gonna stop until we reach it
Không, chúng ta sẽ không dừng lại cho tới khi tiếp cận được nó
Oh, all you need to know is that we're holding on
Ồ, tất cả điều bạn cần biết là chúng ta vẫn đang tiếp tục
We'll rise up from the dust and claim our throne
Chúng sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn và giành lấy ngai vàng của mình
We'll rise up from the dust and claim our throne
Chúng sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn và giành lấy ngai vàng của mình

We all have our reasons
Tất cả chúng ta đều có lý do của mình
Why we are on this track, oh
Vì sao chúng ta bước trên con đường này
We all have our burdens, yeah, but
Tất cả chúng ta đều có gánh nặng của mình, nhưng
We just keep on fighting and we never look back
Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đầu và chúng ta không đời nào quay đầu lại

Here we go, go, go
Nào, tiến lên nào
Let us heal and grow
Hãy để chúng ta phục hồi và vươn mình
You won't be alone
Bạn sẽ không cô độc đâu
We're unstoppable
Chúng ta là không thể ngăn cản
Don't be 'fraid to show
Đừng có sợ bày tỏ
What we're going for
Điều mà chúng ta nhắm tới
This is what we know
Đây là điều chúng ta hiểu rõ

Here we come back to life, we're still breathing
Nơi đây chúng ta trở về với hiện thực, chúng ta vẫn còn thở đây
Standing up, everybody's gonna see it
Đứng lên, mọi người sẽ trông thấy nó
Oh, all you need to know is that we're holding on
Ồ, tất cả điều bạn cần biết là chúng ta vẫn đang tiếp tục
Even if we fall, we will rise up
Dù có gục ngã, chúng ta cũng sẽ vùng dậy
And we follow the path that we believe in
Và chúng ta theo đuổi con đường mà chúng ta hằng tin tưởng
No, we're not gonna stop until we reach it
Không, chúng ta sẽ không dừng lại cho tới khi tiếp cận được nó
Oh, all you need to know is that we're holding on
Ồ, tất cả điều bạn cần biết là chúng ta vẫn đang tiếp tục
We'll rise up from the dust and claim our throne
Chúng sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn và giành lấy ngai vàng của mình
We'll rise up from the dust and claim our throne
Chúng sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn và giành lấy ngai vàng của mình
We'll rise up from the dust and claim our throne
Chúng sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn và giành lấy ngai vàng của mình

No comments

Powered by Blogger.