Header Ads

Lời dịch bài hát We'll Meet Again - TheFatRat & Laura Brehm

Ta sẽ gặp nhau, nhất định thế. Em không phải là chiến binh nhưng em sẵn sàng chiến đấu đến cùng cho cái ngày ấy. Đó là những lời tự sự trong bài hát We'll Meet Again của TheFatRat mà nếu bạn lỡ nghe rồi thì chỉ có nghiện mà thôi.


Lời và lời dịch

We'll Meet Again
Ta Sẽ Gặp Lại Nhau

Suddenly, you're nowhere to be found
Đột nhiên, anh biến mất không tung tích
I turn around and everything has changed
Em nhìn quanh và mọi thứ đã thay đổi
Looking for a way to work it out
Kiếm cách để ổn thoả mọi chuyện
I'm trying to find some peace to navigate
Em đang cố tìm một chút yên bình để định tâm lại

The oak tree where I met you
Gốc sồi nơi em gặp anh
And the writing on the statue
Và những dòng chữ khắc ghi trên bức tượng
I still remember every word you said
Em vẫn nhớ mỗi lời anh nói
I'm not a soldier but I'm fighting
Em không phải là một chiến binh nhưng em đang chiến đấu đây
Can you hear me through the silence?
Anh có thể nghe được tiếng lòng em xuyên qua sự tĩnh lặng chứ?
I won't give up 'cause there will be a day
Em sẽ không từ bỏ đâu vì sẽ có một ngày
We'll meet again
Ta sẽ gặp lại nhau

We'll meet again
Ta sẽ gặp lại nhau

Everything we wanted turned to gold (Turned to gold)
Mọi thứ chúng ta từng muốn đều hoá vàng ròng
The path we chose, the future on our side
Con đường mà chúng ta đã chọn, tương lai đứng về phía chúng ta
Never thought I'd do this on my own (On my own)
Chưa hề nghĩ rằng em sẽ làm điều này một mình
But now I wield the sword you left behind
Nhưng giờ đây em nắm lấy thanh gươm mà anh vứt bỏ lại

The oak tree where I met you
Gốc sồi nơi em gặp anh
And the writing on the statue
Và những dòng chữ khắc ghi trên bức tượng
I still remember every word you said
Em vẫn nhớ mỗi lời anh nói
I'm not a soldier but I'm fighting
Em không phải là một chiến binh nhưng em đang chiến đấu đây
Can you hear me through the silence?
Anh có thể nghe được tiếng lòng em xuyên qua sự tĩnh lặng chứ?
I won't give up 'cause there will be a day
Em sẽ không từ bỏ đâu vì sẽ có một ngày
We'll meet again
Ta sẽ gặp lại nhau

We'll meet again
Ta sẽ gặp lại nhau

Dark for the sunrise
Bóng đêm qua, mặt trời mọc
Clouds for a blue sky
Mây mù tan, trời xanh hiện
Space for the traveling star
Không gian mênh mông là dành cho vì sao du hành
Strong from the inside
Sức mạnh đến từ trong tâm khảm
You're still my lifeline
Anh vẫn là cứu cánh đời em
I feel you wherever you are
Em luôn cảm nhận được anh cho dù anh ở đâu chăng nữa

The oak tree where I met you
Gốc sồi nơi em gặp anh
And the writing on the statue
Và những dòng chữ khắc ghi trên bức tượng
I still remember every word you said
Em vẫn nhớ mỗi lời anh nói
I'm not a soldier but I'm fighting
Em không phải là một chiến binh nhưng em đang chiến đấu đây
Can you hear me through the silence?
Anh có thể nghe được tiếng lòng em xuyên qua sự tĩnh lặng chứ?
I won't give up 'cause there will be a day
Em sẽ không từ bỏ đâu vì sẽ có một ngày
We'll meet again
Ta sẽ gặp lại nhau

We'll meet again
Ta sẽ gặp lại nhau
We'll meet again
Ta sẽ gặp lại nhau

No comments

Powered by Blogger.