Header Ads

Phân biệt alive và live

Hai tính từ alive và live đều có nghĩa là còn sống, tuy nhiên chúng lại có cách dùng khác nhau trong cấu trúc ngữ pháp. Vậy sự khác nhau là gì, chúng ta cùng xem nhé.

Phân biệt alive và live

1. Alive

Alive /əˈlaɪv/ không bao giờ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ. Thêm nữa, alive chỉ được sử dụng như tính từ.

Ví dụ:

  • Is she alive? (Cô ấy còn sống chứ?)
  • I saw alive lions. (sai)

2. Live

Khác với alive, tính từ live /laɪv/ lại chỉ đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ:

  • I saw live lions. (Tôi đã thấy những con sư tử còn sống.)
  • Is she live? (sai)

Ngoài ra, chúng ta đã quen thuộc với live được sử dụng như là động từ và khi là động từ nó được phát âm là /lɪv/.

Ví dụ:

  • He lives in Hanoi city. (Anh ta sống ở Hà Nội.)

Live còn được sử dụng như là trạng từ và lúc này phát âm là /laɪv/.

Ví dụ:

  • The match will be going out live tomorrow. (Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp vào ngày mai.)

No comments

Powered by Blogger.