Header Ads

Phân biệt road, street, avenue, boulevard và lane

5 từ  road, street, avenue, boulevard và lane đều chỉ con đường nhưng chúng ta lại có sự khác nhau trong hàm nghĩa. Vậy sự khác nhau này là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Các từ tiếng Anh chỉ con đường

1. Road

Road /rəʊd/ theo định nghĩa tiếng Anh, là một bề mặt cứng và dài được xây dựng để cho xe cộ di chuyển. Như vậy, road là chỉ con đường nói chung.

Ví dụ:

  • The road was wet and slippery yesterday. (Hôm qua con đường ướt và trơn trượt.)
  • There is very heavy traffic on the roads. (Mật độ giao thông đông nghịt trên các con đường.)

2. Street

Street /striːt/ là con đường xây dựng trong thành phố hoặc thị trấn, có các toà nhà nằm ở hai bên hoặc một bên đường. Như vậy, street có nghĩa hẹp hơn road. 

Ví dụ:

  • Sherlock Holmes lived at 221B Baker Street. (Sherlock Holmes sống tại địa chỉ 221B đường Baker.)
  • Be careful when you cross the street. (Hãy cẩn thận khi băng qua đường.)

3. Avenue

Avenue /ˈævənjuː/ là một con đường lớn, với cây cối hoặc toà nhà cao tầng ở hai bên đường, tiếng Việt là đại lộ.

Ví dụ:

  • The car moved slowly down the avenue. (Chiếc xe di chuyển chậm chạp xuống đại lộ.)
  • This avenue is quite quiet. (Đại lộ này khá là vắng vẻ.)

4. Boulevard

Boulevard /ˈbʊləvɑːrd/ là một con đường lớn ở trong thành phố, thường có cây cối ở hai bên đường.

Ví dụ:

  • His store is on West Boulevard. (Cửa hàng của anh ấy nằm trên đại lộ West.)
  • The man walked along the boulevard leading to the center of the city. (Người đàn ông đi bộ dọc theo con đường lớn dẫn tới trung tâm thành phố.)

5. Lane

Lane /leɪn/ là con đường hẹp ở vùng quê hay thị trấn. Tiếng Việt là đường nhỏ, đường hẻm.

Ví dụ:

  • She drove down a muddy lane. (Cô ấy đã lái xe xuống một con đường nhỏ lầy lội.)
  • The lane runs past a small lake. (Con đường chạy băng qua một cái hồ nhỏ.) 

No comments

Powered by Blogger.