Header Ads

Lời dịch bài hát Alone - Alan Walker

Cô đơn ư? Không hề, dẫu ở đâu, dẫu lúc nào, em vẫn cảm nhận được anh kề bên. Bài hát Alone của Alan Walker thật là ma mị, thật là cuốn hút, nghe hoài không chán. 


Lời và lời dịch

Alone

Cô Đơn


Lost in your mind

Lạc lối trong tâm trí anh

I wanna know

Em thật muốn biết

Am I losing my mind?

Mình đang mất trí sao?

Never let me go

Đừng bao giờ buông bỏ em nhé


If this night is not forever

Nếu đêm nay chẳng thể kéo dài mãi

At least we are together

Ít ra ta cũng được bên nhau

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

Anywhere, whenever

Bất cứ nơi đâu, bất kỳ khi nào

Apart, but still together

Xa cách, nhưng vẫn bên nhau

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn


I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn


Unconscious mind

Tâm trí rơi vào vô thức

I'm wide awake

Em choàng tỉnh giấc

Wanna feel one last time

Muốn cảm nhận thêm một lần cuối

Take my pain away

Hãy xua tan đi nỗi đau của em


If this night is not forever

Nếu đêm nay chẳng thể kéo dài mãi

At least we are together

Ít ra ta cũng được bên nhau

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

Anywhere, whenever

Bất cứ nơi đâu, bất kỳ khi nào

Apart, but still together

Xa cách, nhưng vẫn bên nhau

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn


I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn

I know I'm not alone

Em biết là mình không cô đơn


I'm not alone, I'm not alone

Em không lẻ loi, em không cô đơn

I'm not alone, I know I'm not alone

Em không lẻ loi, em biết mình không cô đơn

I'm not alone, I'm not alone

Em không lẻ loi, em không cô đơn

I'm not alone, I know I'm not alone 

Em không lẻ loi, em biết mình không cô đơn

No comments

Powered by Blogger.