Header Ads

Lời dịch bài hát Hello - Richie Lionel

Hello của Lionel Richie đã trở thành bản tình ca bất hủ trong làng âm nhạc thế giới. Một bài hát dễ nghe, dễ thuộc và dễ đi vào lòng người này là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho việc học tiếng Anh thông qua bài hát.


Lời và lời dịch


Hello

Xin Chào


I've been alone with you

Chỉ có mình anh với em

Inside my mind

Bên trong tâm trí anh

And in my dreams I've kissed your lips

Và trong những giấc mơ anh đã hôn lên đôi môi em

A thousand times

Cả ngàn lần

I sometimes see you

Đôi khi anh thấy em

Pass outside my door

Đi ngang qua bên ngoài cửa nhà mình


Hello!

Xin chào!

Is it me you're looking for?

Có phải anh là người mà em đang tìm kiếm chăng?

I can see it in your eyes

Anh có thể thấy điều đó trong đôi mắt em

I can see it in your smile

Anh có thể thấy điều đó trong nụ cười của em

You're all I've ever wanted

Em là tất cả thứ mà anh mong muốn

And my arms are open wide

Và vòng tay anh đang mở rộng

'Cause you know just what to say

Vì em chỉ biết điều gì để nói

And you know just what to do

Và em chỉ biết điều gì để làm

And I want to tell you so much

Và anh muốn nói với em vô ngần

I love you

Anh yêu em


I long to see the sunlight in your hair

Anh mong được thấy ánh dương rọi trên mái tóc em

And tell you time and time again

Và không ngừng nói với em rằng

How much I care

Anh quan tâm em biết bao

Sometimes I feel my heart will overflow

Đôi khi anh cảm thấy trái tim mình sẽ căng tràn


Hello!

Xin chào!

I've just got to let you know

Anh phải để cho em biết

'Cause I wonder where you are

Vì anh tự hỏi em ở nơi đâu

And I wonder what you do

Và anh tự hỏi em đang làm gì

Are you somewhere feeling lonely?

Ở một nơi nào đó em có  cảm thấy cô đơn chăng?

Or is someone loving you?

Hay có ai đó đang yêu em không?

Tell me how to win your heart

Hãy nói với anh làm sao để giành trọn được trái tim em

For I haven't got a clue

Vì anh không có một manh mối nào cả

But let me start by saying I love you

Nhưng hãy để anh bắt đầu bằng việc nói anh yêu em


Hello!

Xin chào!

Is it me you're looking for?

Có phải anh là người mà em đang tìm kiếm chăng?

'Cause I wonder where you are

Vì anh tự hỏi em ở nơi đâu

And I wonder what you do

Và anh tự hỏi em đang làm gì

Are you somewhere feeling lonely?

Ở một nơi nào đó em có  cảm thấy cô đơn chăng?

Or is someone loving you?

Hay có ai đó đang yêu em không?


Tell me how to win your heart

Hãy nói với anh làm sao để giành trọn được trái tim em

For I haven't got a clue

Vì anh không có một manh mối nào cả

But let me start by saying I love you

Nhưng hãy để anh bắt đầu bằng việc nói anh yêu em

No comments

Powered by Blogger.