Header Ads

Lời dịch bài hát Never Be Alone - TheFatRat

Dù cậu ở đâu, dù cậu làm gì, tớ vẫn sẽ bên cậu. Đó chính là nội dung chính của bài hát Never Be Alone của TheFatRat. 


Lời và lời dịch

Never Be Alone
Không Bao Giờ Đơn Độc

You, you gonna break my heart
Cậu sẽ làm tan nát trái tim tớ
You gonna tear it apart
Cậu sẽ xé toạc nó ra
No matter what you do
Bất kể cậu có làm gì
I still be there for you
Tớ vẫn sẽ ở đó vì cậu
And when you call my name
Và khi cậu gọi tên tớ
I won't be far away
Tớ sẽ không rời xa
No matter where you go
Bất kể cậu ở nơi đâu
You never be alone, be alone, be alone
Cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Will you never be alone, be alone, be alone
Cậu sẽ không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ

Will you never be alone, be alone, be alone
Cậu sẽ không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ
Now you never be alone, be alone
Giờ cậu không bao giờ đơn độc, không bao giờ

You, you gonna break my heart
Cậu sẽ làm tan nát trái tim tớ
You gonna tear it apart
Cậu sẽ xé toạc nó ra
No matter what you do
Bất kể cậu có làm gì
I still be there for you
Tớ vẫn sẽ ở đó vì cậu

No comments

Powered by Blogger.