Header Ads

Lời dịch bài hát Rule The World - TheFatRat & AleXa

Những khi học tiếng Anh mệt mỏi, hãy tìm đến những bài hát của TheFatRat. Và Rule The World là một bài hát tuyệt vời để khích lệ tinh thần, tăng thêm động lực trên con đường chinh phục tiếng Anh.


Lời và lời dịch

Rule The World
Thống Trị Thế Giới

Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới

Sky high punching
Vung đấm lên trời cao
Yeah we're gonna have it all
Chúng ta sẽ có tất cả
Cloud nine jumping
Nhảy lên chín tầng trời
Happy
Thật hạnh phúc
I got you
Tôi có bạn
You got me
Bạn có tôi
Engines running
Động cơ đang chạy
We'll be taking off at dawn
Chúng ta sẽ cất cánh vào lúc bình minh
Treasure hunting
Cuộc truy lùng kho báu
Glory
Vinh quang vẫy gọi
I got you
Tôi có bạn
You got me
Bạn có tôi

Dragons at the gate they won't stop us
Những con rồng chắn ngay cổng, chúng sẽ không cản nổi chúng ta
Getting to the top (Oh uh oh oh)
Chinh phục lấy đỉnh cao
Flying into space like a rocket
Bay vào không gian như một quả tên lửa
Never giving up (No we never give up)
Không bao giờ bỏ cuộc (Không, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc)
I was all alone when I started
Tôi hoàn toàn đơn độc lúc bắt đầu
Always been the same (Oh uh oh oh)
Lúc nào cũng như thế cả
Now you're here the journey's uncharted
Giờ bạn ở đây, chuyến hành trình chưa kết thúc đâu
Everything'll change
Mọi thứ rồi sẽ xoay vần

Oh you know we rule the world
Ồ bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
You know we rule the world
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới

Thunder crashing
Sấm sét đùng đùng
As we're breaking down the walls (Oh uh uh uh)
Khi chúng ta đang đánh sập các bức tường
Lightning flashing
Ánh chớp lập loè
Lucky
Thật may mắn
I got you
Tôi có bạn
You got me
Bạn có tôi
Rainbow crossing
Băng qua cầu vồng
As we're heading for the sun
Khi chúng ta đang hướng tới ánh mặt trời
Ain't no stopping
Không chút dừng lại
Ready
Sẵn sàng thôi
I got you
Tôi có bạn
You got me
Bạn có tôi

Dragons at the gate they won't stop us
Những con rồng chắn ngay cổng, chúng sẽ không cản nổi chúng ta
Getting to the top (Oh uh oh oh)
Chinh phục lấy đỉnh cao
Flying into space like a rocket
Bay vào không gian như một quả tên lửa
Never giving up (No we never give up)
Không bao giờ bỏ cuộc (Không, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc)
I was all alone when I started
Tôi hoàn toàn đơn độc lúc bắt đầu
Always been the same (Oh uh oh oh)
Lúc nào cũng như thế cả
Now you're here the journey's uncharted
Giờ bạn ở đây, chuyến hành trình chưa kết thúc đâu
Everything'll change
Mọi thứ rồi sẽ xoay vần

Oh you know we rule the world
Ồ bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
You know we rule the world (Yeah yeah)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world (Wooh)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world (Wohohoho)
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world (Yeah yeah)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world (Ho)
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world (Hey hey)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới

Stars up high
Những vì sao trên cao
Will guide us home
Sẽ dẫn lối chúng ta về nhà
You and I
Bạn và tôi
It's time to take the throne
Đến lúc giành lấy ngai vàng rồi

Dragons at the gate they won't stop us
Những con rồng chắn ngay cổng, chúng sẽ không cản nổi chúng ta
Getting to the top (Oh uh oh oh)
Chinh phục lấy đỉnh cao
Flying into space like a rocket
Bay vào không gian như một quả tên lửa
Never giving up (No we never give up)
Không bao giờ bỏ cuộc (Không, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc)
I was all alone when I started
Tôi hoàn toàn đơn độc lúc bắt đầu
Always been the same (Oh uh oh oh)
Lúc nào cũng như thế cả
Now you're here the journey's uncharted
Giờ bạn ở đây, chuyến hành trình chưa kết thúc đâu
Everything'll change
Mọi thứ rồi sẽ xoay vần

Oh you know we rule the world
Ồ bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
You know we rule the world (Hey hey)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world (Du du du ba du du)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world (Ho ha)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới
Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world (Hooo)
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới

Rule the world
Thống Trị Thế Giới
You know we rule the world
Bạn biết đấy chúng ta thống trị thế giới

No comments

Powered by Blogger.