Header Ads

Lời dịch bài hát Sing Me To Sleep - Alan Walker

Bạn đang mệt mỏi vì học tiếng Anh? Vậy thì hãy lắng nghe bài hát Sing Me To Sleep của Alan Walker. Bài hát là một bài hát tuyệt vời để xóa tan đi mệt mỏi, để đắm chìm vào âm nhạc và để yêu thích học tiếng Anh.Lời và lời dịch

Sing Me To Sleep

Ru Em Vào Giấc Ngủ


Wait a second, let me catch my breath

Hãy đợi một lát, để em thở đã

Remind me how it feels to hear your voice

Hãy gợi em nhớ cảm giác thế nào khi nghe giọng anh

Your lips are movin', I can't hear a thing

Môi em đang mấp máy nhưng em chẳng thể nghe được gì

Livin' life as if we had a choice

Sống cuộc sống như thể chúng ta chỉ còn một cơ hội

Anywhere, anytime

Dẫu nơi đâu, dẫu khi nào

I would do anything for you

Em sẽ làm bất cứ gì vì anh

Anything for you

Bất cứ gì vì anh

Yesterday got away

Ngày hôm qua đã qua

Melodies stuck inside your head

Những giai điệu vẫn mắc kẹt trong đầu anh

A song in every breath

Một bài ca hòa vào mỗi nhịp thở


Sing me to sleep now

Giờ hãy ru em vào giấc ngủ

Sing me to sleep

Hãy ru em vào giấc ngủ

Oh, won't you sing me to sleep now?

Ôi, sao giờ anh không ru em vào ngủ?

Sing me to sleep

Hãy ru em vào giấc ngủ


Remember me now, time cannot erase

Hãy nhớ em ngay lúc này, thời gian không thể xóa nhòa

I can hear your whispers in my mind

Em có thể nghe lời thì thầm của anh trong tâm trí

I've become what you cannot embrace

Em đã trở thành thứ mà anh không thể nắm bắt

Our memory will be my lullaby

Ký ức của đôi ta sẽ là lời ru dành cho em


Sing me to sleep now

Giờ hãy ru em vào giấc ngủ

Sing me to sleep

Hãy ru em vào giấc ngủ

Won't you sing me to sleep now?

Sao giờ anh không ru em vào ngủ?

Sing me to sleep

Hãy ru em vào giấc ngủ


Any-anytime

Bất kỳ nào

I would do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do

Em sẽ làm vì anh

Time away

Thời gian vụt bay

Yesterday-day-day-day-day

Ngày hôm qua đó

Any-anytime

Bất kỳ nào

I would do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do

Em sẽ làm vì anh

Time away

Thời gian vụt bay

Yesterday-day-day-day-day 

Ngày hôm qua đó

No comments

Powered by Blogger.