Header Ads

Từ vựng tiếng Anh về các khu vực trong nhà

Bạn đã biết các từ vựng tiếng Anh về các khu vực bên trong căn nhà của mình chưa? Nếu chưa thì bạn đã tìm đến đúng chỗ rồi.

Từ vựng tiếng Anh về các khu vực trong nhà

Danh sách từ vựng

 1. Room /ruːm/: phòng ốc
 2. Living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/: phòng khách
 3. Bathroom /ˈbɑːθruːm/: phòng tắm
 4. Bedroom /ˈbedruːm/: phòng ngủ
 5. Dining room /ˈdaɪnɪŋ ruːm/: phòng ăn
 6. Kitchen /ˈkɪtʃɪn/: nhà ăn
 7. Attic /ˈætɪk/: phòng gác mái
 8. Balcony /bælkəni/: ban công
 9. Study /stʌdi/: phòng học, phòng làm việc
 10. Garden /ˈɡɑːrdn/: vườn
 11. Basement /ˈbeɪsmənt/: tầng hầm để ở, phòng không có cửa sổ dưới hầm
 12. Pantry /ˈpæntri/ hoặc larder /ˈlɑːrdər/: phòng để thức ăn, chạn thức ăn
 13. Cellar /sɛlə/: hầm chứa, kho chứa dưới hầm, không để ở
 14. Toilet /ˈtɔɪlət/: nhà vệ sinh
 15. Garage /ˈɡær.ɑːʒ/: nhà để xe, gara
 16. Hall /hɔːl/: phong lớn hoặc đại sảnh trong các lâu đài
 17. Landing /lændɪŋ/: đầu cầu thang
 18. Lavatory /ˈlævətri/: phòng vệ sinh
 19. Stair /ster/: cầu thang
 20. Loft /lɒft/ tầng lửng/: gác xép chỉ để cất đồ, không để ở
 21. Lounge /laʊndʒ/: phòng chờ
 22. Porch /pɔːʧ/: cổng vòm, mái vòm
 23. Shed / ʃɛd/: nhà kho
 24. Sun lounge /sʌn laʊndʒ/: phòng sưởi nắng
 25. Terrace /ˈterəs/: mái bằng, sân hiên
 26. Utility room /juːˈtɪləti ruːm/: phòng tiện ích (nơi chứa các thiết bị lớn như máy giặt, máy ướp lạnh v.v…)
 27. Patio /ˈpætiəʊ/ Hiên, hè, hành lang lộ thiên, sân (không có mái che)
 28. Gate /ɡeɪt/: cổng

No comments

Powered by Blogger.