Header Ads

Lời dịch bài hát Ghost Light - TheFatRat & EVERGLOW

Đến đây và bắt lấy em nào! Đó là dòng lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài hát Ghost Light của TheFatRat & EVERGLOW. Đúng vậy, muốn có thì phải theo đuổi,


Lời và lời dịch

Ghost Light 
Ánh Sáng Ma

Ouh, uh, uh, uh, uh
Ouh, uh, uh, uh, uh

I can feel your eyes on me
Em có thể cảm nhận đôi mắt anh đang nhìn về em
You are near
Anh gần bên
Chasing down my silver light
Đuổi theo ánh sáng bạc của em
Have no fear
Đừng sợ mà
Come and follow
Lại đây và theo em nào
Into the water here with me
Chìm vào dòng nước này với em
I'm your wildest dream
Em là giấc mơ hoang dại nhất của anh
Everything you need
Là mọi thứ anh cần
Come and follow me
Lại đây và theo em nào

Come and follow me
Lại đây và theo em nào
Come and follow me
Lại đây và theo em nào
Come and follow me
Lại đây và theo em nào
Come and follow me
Lại đây và theo em nào

Come and get me
Lại đây tóm em đi
Come and get me
Lại đây tóm em đi
Come and get me
Lại đây tóm em đi

You know
Anh biết đấy
You want more
Anh muốn nhiều hơn nữa mà
So come try, and catch me if you can
Vậy hãy thử, và bắt lấy em nếu anh có thể
You know
Anh biết mà
You want more
Anh muốn nhiều hơn nữa mà
So come try, and catch me if you can
Vậy hãy thử, và bắt lấy em nếu anh có thể

Close your eyes, and hear my voice
Nhắm mắt anh lại, và lắng nghe giọng nói của em
In your ears (In your ears)
Bằng đôi tai anh (Bằng đôi tai anh)
You think that I'm far away
Anh nghĩ em ở rất xa
But I'm here (Here here)
Nhưng em ở ngay đây (Ngay đây)
Come and follow (Here)
Lại đây và theo em nào (Ngay đây)
Into the darkness here with me
Chìm vào màn đêm này với em
Water to you knees
Dòng nước quá đầu gối anh
But you follow me
Nhưng anh hãy đuổi theo em

Come and get me
Lại đây tóm em đi
Come and get me (Come on, hey, hey)
Lại đây tóm em đi (Lại đây, nào, nào)
Come and get me
Lại đây tóm em đi
You know (You know)
Anh biết đấy (Anh biết đấy)
You want more (You want more)
Anh muốn nhiều hơn nữa mà (Anh muốn nhiều hơn nữa mà)
So come try, and catch me if you can (Wooh)
Vậy hãy thử, và bắt lấy em nếu anh có thể
You know (You know)
Anh biết đấy (Anh biết đấy)
You want more (You want more)
Anh biết đấy (Anh biết đấy)
So come try and catch me if you can
Vậy hãy thử, và bắt lấy em nếu anh có thể

Try and catch me if you can
Hãy thử và bắt lấy em nếu anh có thể
Try and catch me if you can
Hãy thử và bắt lấy em nếu anh có thể
Try and catch me if you can
Hãy thử và bắt lấy em nếu anh có thể
Try and catch me if you can
Hãy thử và bắt lấy em nếu anh có thể
Try and catch me
Hãy thử bắt em đi
Try and catch me
Hãy thử bắt em đi
Try and catch me
Hãy thử bắt em đi
Try and catch me
Hãy thử bắt em đi
Try and catch me
Hãy thử bắt em đi
Catch me
Bắt lấy em
Catch me
Bắt lấy em
Catch me
Bắt lấy em
Catch me if you can
Bắt lấy em nếu anh có thể

Come and get me
Lại đây tóm em đi
Now you got me (Wooh, aha, ey)
Giờ thì anh tóm được em rồi
Dam, dam, dam, dada, dam, da, dam, dam, da, dam
Dam, dam, dam, dada, dam, da, dam, dam, da, dam
Dam, dam, dam, dada, dam
Dam, dam, dam, dada, dam, da, dam, dam, da, dam

Now I'm with you and you're with me
Giờ em bên anh, anh bên em
Singing you to sleep
Ru anh ngủ
Now close your eyes and rest in peace
Giờ hãy nhắm mắt anh lại và nghỉ ngơi
Ouh...
Ouh...

No comments

Powered by Blogger.