Header Ads

Lời dịch bài hát Let Love Win - TheFatRat & Anjulie

Hãy để tình yêu chiến thắng, đó là thông điệp của bài hát Let Love Win được sáng tác và trình diễn bởi TheFatRat & Anjulie.

Lời Và Lời Dịch

Let Love Win
Hãy Để Tình Yêu Chiến Thắng
 
Don't give in
Đừng khoan nhượng
To the sad machine
Trước cỗ máy chết chóc
To the TV screens
Trước những màn hình ti vi
Let love win
Hãy để tình yêu chiến thắng
When it's hard to find
Khi nó thật khó để tìm
When it's cold outside
Khi cơn lạnh bao phủ ngoài trời

I'm alright
Tôi ổn
Out here in a lost land
Ngoài đây nơi vùng đất bị quên lãng
Heartbeat like a tambourine
Nhịp tim như hồi trống đập
These fever dreams won't let me sleep
Những cơn mê sảng làm tôi không ngủ được
So come real close
Vậy hãy lại đây thật gần
If only for a moment
Chỉ trong khoảnh khắc này thôi
I don't care where it's going
Tôi không bận tâm chuyện này sẽ đi đến đâu
And show me what'll happen
Và hãy cho tôi thấy điều gì sẽ xảy đến

When you let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
When you let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
When you let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
When you let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng 

Don't hide out
Đừng trốn tránh
I know it's safe and sound
Tôi biết nó an toàn và yên lành
When they're not around
Khi chúng không ở quanh đây
Try your luck
Hãy thử vận may của bạn
I know it's not for sure
Tôi biết là nó không chắc chắn
But it could be the cure
Nhưng nó có thể là phép chữa lành
 
I'm alright
Tôi ổn
Out here in a lost land
Ngoài đây nơi vùng đất bị quên lãng
Heartbeat like a tambourine
Nhịp tim như hồi trống đập
These fever dreams won't let me sleep
Những cơn mê sảng làm tôi không ngủ được
So come real close
Vậy hãy lại đây thật gần
If only for a moment
Chỉ trong khoảnh khắc này thôi
I don't care where it's going
Tôi không bận tâm chuyện này sẽ đi đến đâu
And show me what'll happen
Và hãy cho tôi thấy điều gì sẽ xảy đến
 
When we let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
When we let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
When we let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
When we let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
When we let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
 
When we let love win
Khi bạn để tình yêu chiến thắng
 
When we let love win 
Khi bạn để tình yêu chiến thắng

No comments

Powered by Blogger.