Header Ads

Lời dịch bài hát Monkeys - TheFatRat

Chúng ta cùng học tiếng Anh qua bài hát Monkeys của TheFatRat nhé. Lũ khỉ trong bài hát là một phép ẩn dụ, châm biếm những kẻ ngu dốt, tham lam và ích kỷ.

Lời và lời dịch

Monkeys
Lũ Khỉ

You're alone in the jungle now
Bạn thật đơn độc trong rừng rậm bây giờ
You want to make a fire but don't know how
Bạn muốn tạo ra lửa nhưng chẳng biết làm thế nào
You're alone in the jungle now
Bạn thật đơn độc trong rừng rậm bây giờ
Trying to survive
Vật lộn để sinh tồn
You're alone in the jungle now
Bạn thật đơn độc trong rừng rậm bây giờ
You want to make a fire but don't know how
Bạn muốn tạo ra lửa nhưng chẳng biết làm thế nào
You're alone in the jungle now
Bạn thật đơn độc trong rừng rậm bây giờ
Full of stupid monkeys
Rặt toàn lũ khỉ ngu dốt
Monkeys think they're really smart
Lũ khỉ nghĩ chúng rất thông minh Always knew it from the start
Luôn thấu hiểu mọi lẻ từ ban dầu They came up science and arts
Chúng sáng tạo ra khoa học và nghệ thuật Covering their monkey parts
Che đậy đi phần khỉ của bản thân Monkeys are confused always asking why
Lũ khỉ luôn bối rối hỏi tại sao Monkeys are scared they don't want to die
Lũ khỉ luôn sợ hãi, chúng không muốn chết Monkeys pray to gods and then they fight
Lũ khỉ khấn cầu các vị thần và rồi chúng chiến đấu About whose god is right
Xem vị thần của ai đúng You know it's just another monkey
Bạn biết đấy đó chỉ là một con khỉ khác You know it's just another monkey
Bạn biết đấy đó chỉ là một con khỉ khác You know it's just another monkey
Bạn biết đấy đó chỉ là một con khỉ khác You know it's just another monkey
Bạn biết đấy đó chỉ là một con khỉ khác You know you're just another monkey (ahum)
Bạn biết đấy bạn chỉ là một con khỉ khác You know you're just another monkey
Bạn biết đấy bạn chỉ là một con khỉ khác You know you're just another monkey (ahum)
Bạn biết đấy bạn chỉ là một con khỉ khác You know you're just another monkey
Bạn biết đấy bạn chỉ là một con khỉ khác When you join the monkey choir (ahum)
Khi bạn tham gia vào dàn đồng ca của lũ khỉ When you learn what it's about
Khi bạn thấu hiểu được lẽ đời When you finally have the fire (ahum)
Khi bạn cuối cùng cũng tìm ra được lửa You can burn the jungle down
Bạn có thể đốt trụi cả rừng xanh They're alone in the desert now
Chúng đơn độc trong sa mạc bây giờ They want to make a fire but don't know how
Chúng muốn tạo ra lửa nhưng không biết làm thế nào They're alone in the desert now
Chúng đơn độc trong sa mạc bây giờ Trying to survive
Vật lộn để sinh tồn They're alone in the desert now
Chúng đơn độc trong sa mạc bây giờ They want to make a fire but don't know how
Chúng muốn tạo ra lửa nhưng không biết làm thế nào They're alone in the desert now
Chúng đơn độc trong sa mạc bây giờ And you’re the stupid monkey
Và bạn là một con khỉ ngu dốt You know that you're really smart
Bạn biết là bạn rất thông minh Always knew it from the start
Luôn thấu hiểu mọi lẻ từ ban đầu You have power you have heart
Bạn có sức mạnh bạn có con tim You could save the planet but
Bạn có thể cứu lấy trái đất nhưng There are stupid monkeys everywhere
Lũ khỉ ngu dốt có mặt khắp nơi
They don't give a heck no they don't care
Chúng mặc kệ, chúng không quan tâm Keep everything themselves they only share
Giữ hết mọi thứ cho riêng mình chúng chỉ chia sẻ Tears hope thoughts and prayer
Nước mắt, hy vọng, suy nghĩ và lời cầu nguyện And they run run around
Và chúng chạy loanh qua loanh quanh Around around they run
Loanh qua loanh quanh So proud of what they own
Tự mãn về những thứ chúng có được And they run run around
Và chúng chạy loanh qua loanh quanh Around around they run
Loanh qua loanh quanh Frightened to be alone
Sợ hãi cô đơn Yeah we run run around
Chúng ta chạy loanh qua loanh quanh Around around we run
Loanh qua loanh quanh So proud of what we own
Tự mãn về những thứ chúng có được And we run run around
Và chúng ta chạy loanh qua loanh quanh Around around we run
Loanh qua loanh quanh But you know you're not alone
Nhưng bạn biết đấy bạn không đơn độc

No comments

Powered by Blogger.