Header Ads

Lời dịch bài hát Warbringer - TheFatRat & Everen Maxwell (feat. Lindsey Stirling)

Ta muốn hòa bình, ta muốn sống yên ổn nhưng bọn chúng không cho. Chúng muốn chiến tranh, vậy thì ta cho chúng chiến tranh. Lời bài hát Warbringer của TheFatRat & Everen Maxwell (feat. Lindsey Stirling) thật hào hùng, làm dòng nhiệt huyết chúng ta tuôn trào.

Lời và Lời Dịch

Warbringer 
Người Gây Chiến

(Hm-hm-hm)
Out of fear
Vượt qua sợ hãi
We kept running
Chúng ta đã mãi chạy trốn
Tried to hide away
Đã cố gắng lẩn tránh
(Hm-hm-hm)
Can you hear
Bạn có nghe không?
War is coming
Chiến tranh đang tới
Beckoning our fate
Vẫy gọi vận mệnh chúng ta

This is the day that we stand up
Đây là ngày chúng ta đứng lên
This is the day we fight
Đây là ngày chúng ta chiến đấu
We'll take our place, we won't give in
Chúng ta sẽ giành lấy nơi thuộc về mình, chúng ta sẽ không nhượng bộ
Our victory's in sight
Chiến thắng đang ở trước mắt
Only a sword in our hand but
Chỉ với một thanh gươm trong tay nhưng
We enter the lions den
Chúng ta vẫn tiến vào hang sư tử
We're not waiting for a war
Chúng ta không đợi một cuộc chiến
We bring the war to them
Chúng ta đem chiến tranh tới cho bọn chúng

We bring the war to them 
Chúng ta đem chiến tranh tới cho bọn chúng 

No comments

Powered by Blogger.